Saturday, June 10, 2023
spot_img

THÊM MỘT QUYẾT ĐỊNH MỚI CỦA TATC SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CỘNG ĐỒNG LGBT

Cali Today News – Nhìn bề ngoài, Bệnh viện Marietta Memorial kiện DaVita là một trường hợp Medicare không có nhiều điều đáng nói về quyền của LGBT, nhưng sâu xa bên trong thì khác, nó thực sự có liên quan, đúng như vậy.

Quyết định trước đây ngày 7-2 của Tòa án ở Marietta cho rằng luật liên bang là nhằm hạn chế chi phí Medicare, chuyển một số chi phí nhất định từ các chương trình y tế tư nhân sang chính phủ liên bang.

Tuy nhiên, Tư pháp Elena Kagan giải thích bằng một quan điểm thuyết phục, bệnh viện Marietta Memorial có thể có những tác động đáng ngại đối với các nạn nhân của phân biệt đối xử chống cộng đồng LGBT, cũng như đối với một số nạn nhân của tôn giáo và các hình thức phân biệt đối xử khác. Hiểu một cách đơn giản hơn, quyết định của bệnh viện Marietta Memorial có thể cung cấp cho các tổ chức chính phủ và doanh nghiệp tư nhân một giải pháp mà họ có thể sử dụng để tránh kích hoạt luật chống phân biệt đối xử – ngay cả khi họ tham gia vào các hành vi phân biệt đối xử bất hợp pháp.

Medicare thường được coi là một chương trình y tế chi trả một lần cho người lớn tuổi, nhưng nó cũng mở rộng phạm vi bảo hiểm cho hàng trăm ngàn người Mỹ mắc bệnh thận giai đoạn cuối – một tình trạng đắt đỏ đòi hỏi bệnh nhân phải chạy thận hoặc ghép thận trong để tiếp tục đượsống.

Tuy nhiên, một số bệnh nhân mắc bệnh này cũng có bảo hiểm y tế tư nhân thông qua chương trình sức khỏe do chủ lao động cung cấp hoặc thông qua một số công ty bảo hiểm tư nhân khác.

Vấn đề nằm ở đây, thưa quý vị, đó là một luật liên bang được ban hành vào đầu những năm 1980 quy định rằng, đối với những cá nhân này, Medicare sẽ chỉ chi trả các chi phí lọc thận chưa được công ty bảo hiểm tư nhân chi trả.

Luật liên bang cũng quy định rằng một chương trình sức khỏe tư nhân “không được phân biệt lợi ích mà chương trình này mang lại giữa những cá nhân mắc bệnh thận giai đoạn cuối và những cá nhân khác được chương trình bảo hiểm như vậy dựa trên sự tồn tại của bệnh thận giai đoạn cuối, nhu cầu lọc máu thận.” Luật này được ban hành chủ yếu là để ngăn các công ty bảo hiểm tư nhân cung cấp bảo hiểm chăm sóc thận dưới mức căn bản và đẩy những chi phí khác nhiều hơn cho MedicareVì vậy, nếu một công ty bảo hiểm tư nhân từ chối chi trả cho việc chạy thận, nghĩa là từ chối bảo hiểm cho bệnh nhân thận giai đoạn cuối.

Việt Linh 06/24/2022
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT