Thursday, January 26, 2023
spot_img

TẬP ĐOÀN LÃNH ĐẠO CSVN BÁN NƯỚC VÀ CHÀ ĐẠP BẢN HIẾN PHÁP DO CHÚNG VIẾT RA

Ý DÂN

Hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay dù theo chế độ nào đều xem Hiến Pháp là luật tối thượng để điều hành việc nước.

Trong điều 119 , Hiến Pháp của nước CHXHCN Việt Nam ngày 28-11-2013 được Quốc Hội thông qua đã ghi rõ: “Hiến Pháp là luật cơ bản của nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến Pháp.Mọi hành vi vi phạm Hiến Pháp đều bị xử lý.

Quốc Hội, các cơ quan của Quốc Hội, Chủ Tịch Nước, Chính Phủ, Toà Án Nhân Dân , Viện Kiểm Soát Nhân Dân, các cơ quan khác của Nhà Nước và toàn thể Nhân Dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến Pháp.”

Trong Lời Nói Đầu được xem là kim chỉ nam cho Hiến Pháp của CSVN đã ghi:

“ Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, Nhân Dân VN lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nền nền văn hiến Việt Nam”.

Nhưng kể từ khi Hồ Chí Minh nắm được chính quyền vào ngày 2-9-1945, bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản vô thần, vô tổ quốc và kể từ khi cưỡng chiếm được miền Nam Việt Nam vào 30-4-1975 đến nay tổng cộng đã 73 năm, thử hỏi tập đoàn lãnh đạo CSVN có thực hiện được tinh thần yêu nước, xây dựng đất nước và đem lại hạnh phúc cho 94 triệu người dân VN hay không? Hay chúng chỉ đem đất nước vào vòng nô lệ Trung Cộng và dân tộc VN trên đà bị diệt vong.!

Hiến Pháp do họ viết ra, nhưng chính chúng gồm có Quốc Hội, Chính Phủ và Tòa Án Nhân Dân cùng các đảng viên của đảng CSVN lại chà đạp lên nó một cách thô bạo.

Điều 1 của Hiến Pháp của CSVN ghi rằng: “Nước CHXHCN Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.”

Điều 2: “Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân Dân, do Nhân Dân, vì Nhân Dân.

Nước CHXCNVN do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực Nhà Nước thuộc về Nhân Dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông nhân và đội ngũ trí thức.”

Điều 11: “Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc đều bị nghiêm trị”

Điều 53 : “Đất đai , tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biễn, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà Nước đầu tư là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà Nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.”

Điều 70 : “ Sau khi được bầu, Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quốc Hội, Thủ Tướng Chính Phủ , Chánh Án Toà án Nhân Dân Tối Cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ Quốc, Nhân Dân và Hiến Pháp”

“Bãi bỏ văn bản của Chủ Tịch Nước, Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội, Chính Phủ, Thủ Tướng Chính Phủ, Toà Án Nhân Dân Tối Cao trái với Hiến Pháp, luật, nghị quyết của Quốc Hội.”

Thử hỏi Việt Nam dưới sự cai trị của Đảng CSVN

– VN có chủ quyền và lãnh thổ, lãnh hải có được vẹn toàn không?

– Tập đoàn lãnh đạo CSVN có trung thành với Tổ Quốc, Nhân Dân và Hiến Pháp không?

– Quốc Hội, Chính Phủ, Toà Án có xem Nhân Dân là chủ hay không?

Vào năm 1930, Hồ Chí Minh đã khẳng định với Thủ Tướng Chu Ân Lai của Trung Cộng là:“Việt Nam và Trung Quốc tuy hai mà một.Một dân tộc.Một nền văn hoá. Một phong tục.Một tổ quốc.Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng tất cả bọn tư bản vùng Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm để đền ơn, đáp nghĩa.””

Ngày 14-9-1958, Hồ Chí Minh chỉ thị cho thủ tướng Phạm Văn Đồng ký “Công Hàm” giao đứt quần đảo Hoàng Sa cho Trung Cộng.

Dựa vào bản Công Hàm nầy mà Trung Cộng vào tháng 1 năm 1974 đã đem lực lượng hải quân hùng hậu của mình đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay của VNCH.Từ đó đến nay, Trung Cộng tự vẽ đường lưỡi bò 9 đoạn, hầu chiếm đoạt cả Biển Đông. Trung Cộng lần lượt cho xây cất nhiều đảo nhân tạo và lập nhiều căn cứ quân sự, xây phi trường trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bất kể những lời phản đối của Phi Luật Tân, Đài Loan, Nhật, Nam Dương, Việt Nam và phán quyết của toà án quốc tế La Haye.

Nhờ vào Mật Ước Thành Đô năm 1990, Trung Cộng ngang nhiên lần lượt chiếm đoạt Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, đồng thời tháo bỏ hoặc di dời nhiều cột mốc biên giới Việt -Trung vào sâu trong lãnh thổ của VN.Thiết lập những khu tự trị cho Trung Cộng như vùng Vũng Áng ở Hà Tĩnh v.v.

Vì điên cuồng muốn thiết lập chế độ Cộng Sản, một chủ thuyết vô tổ quốc, vô tôn giáo và vô gia đình, Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của CSVN bất chấp mọi hậu quả tai hại khi phải nhường lãnh thổ cho Trung Cộng. Tổng Bí Thư Lê Duẫn trong cuộc chiến xâm lăng Miền Nam VN đã từng tuyên bố: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Cộng”. Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh thì để lại câu nói phản quốc là: “Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc là mất nước, nhưng còn hơn mất đảng.”

Điều 4 ghi: “ Đảng CSVN gắn bó mật thiết với Nhân Dân, phục vụ Nhân Dân, chịu sự giám sát của Nhân Dân, chịu trách nhiệm trước Nhân Dân về những quyết định của mình”

Điều 25 ghi: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biều tình. Việc thực hiện các quyền nầy do pháp luật qui định”

Điều 43: “Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường”

Điều 44: “Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc.Phản bội tổ quốc là tội nặng nhất”.

Điều 45: “Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân,”

Thử hỏi: Tập đoàn lãnh đạo Cộng Sản VN có:

– Giữ môi trường của đất nước được trong sạch, tôn trọng quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận của người dân và nhất là có trung thành với Tổ Quốc trong việc bảo vệ sự vẹn toàn của đất nước hay không?

Để làm tê liệt nền kinh tế của VN, Trung Cộng đã cho chận thượng nguồn nước của sông Mekong để miền Nam VN mệnh danh là vựa lúa không còn khả năng canh tác. Ngư nghiệp cũng bị thiệt hại nặng nề khi các ngư phủ VN không còn đi xa ra biển đánh cá hoặc biển bị đầu độc như vụ nhà máy Formosa thải chất độc ra biển thuộc các tỉnh miền Trung.Thực phẩm ngày nay tại VN được Trung Cộng đem sang bị tiêm nhiều chất độc vào để cho dân Việt bị bệnh mà chết dần mòn.

Tổng Thống Tưởng Giới Thạch của Đài Loan đã nói câu bất hủ: “Đất nước bị diệt vong còn có thể phục hưng, văn hóa bị tiêu hủy thì tất cả sẽ bị hủy diệt“.

Mới đây, việc cải tổ tiếng Việt do ông Bùi Hiền đề ra mà thực chất là do sự chỉ đạo của Trung Cộng là nhằm hủy bỏ chữ Quốc Ngữ của dân Việt để Trung Cộng dễ bề đồng hoá dân VN sau nầy.

Thật đau buồn khi những cuộc biểu tình của dân chúng đòi lại quần đào Hoàng Sa và Trường Sa biểu lộ lòng yêu nước, bảo vệ lãnh thổ đều bị lực lượng công an của CSVN đàn áp thô bạo. Nhiều người trẻ ái quốc tranh đấu chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng đều bị tuyên án tù nhiều năm.

Gần đây nhất, Quốc Hội của CSVN dự định bỏ phiếu thông qua Dự Luật cho Trung Cộng thuê 99 năm vào ngày 15-6-2018, thực chất là dâng tặng ba Đặc Khu: Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Nha Trang) và Phú Quốc (Kiên Giang), mở đường nhanh chóng việc Trung Cộng thôn tính toàn cõi Việt Nam. Tập đoàn lãnh đạo của CSVN dâng 3 đặc khu có tầm quan trọng về quân sự, kinh tế, xã hội hoàn toàn không hỏi ý kiến của toàni dân.Đây chính là hành động vi phạm Hiến Pháp và là hành vi Phản Quốc. Chính vì thế, mà những ngày gần đây, toàn dân VN nổi giận, biếu tình tại nhiều nơi dù đã bị công an của CSVN và bọn Trung Cộng nguỵ trang đàn áp thô bạo.

Ngày 12-6-2018, Quốc Hội bù nhìn của CSVN thông qua Luật An Ninh Mạng, đòi hỏi các công ty Internet ngoại quốc hiện diện tại VN phải thông tri lý lịch tất cả người VN sử dụng và không được đăng tải những thông tin, bài viết và những đoạn phim biểu tình chống lại sự độc tài, phản dân hại nước của tập đoàn lãnh đạo CSVN và lên án hành động xâm lăng của Trung Cộng.

Hình ảnh của Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cỗ, Mãn Châu sau những năm dưới chế độ cai trị sắt máu của Trung Cộng thì dân số càng ít đi và ngôn ngữ, văn hoá của họ dần dần bị tiêu diệt.Hảnh động nầy nhằm bịt miệng tiếng nói của người dân.

Với những hảnh động phản quốc, bán nước của tập đoàn lãnh đạo Cộng Sản VN, chà đạp lên bản Hiến Pháp do chúng viết ra, chỉ có mục đích biểu lộ thái độ tay sai đắc lực cho kẻ thù truyền kiếp Trung Cộng.

Trên thế giới ngày nay, các vị tổng thống hay thủ tướng mỗi khi có lỗi lầm vì làm thiệt hại sinh mạng, tài sản của người dân hay phạm tội tham nhũng đều phải từ chức và bị toà án trừng trị nặng nề.

Trái lại, hiện nay tập đoàn lãnh đạo CSVN tha hồ chà đạp lên bản Hiến Pháp, luật pháp quốc gia, phản bội dân tộc, phản bội lại tổ tiên, bán đất, dâng biển cho kẻ thù và mạnh mẽ đàn áp tất cả người dân yêu nước và tôn trọng Hiến Pháp của quốc gia.

Tương lai của Việt Nam hiện nay thật đen tối.Những câu nói đầu môi của Hồ Chí Minh và những kẻ lãnh đạo của đảng CSVN là: “Không có gì qúi bằng sự Độc Lập, Tự Do và Hạnh Phúc” chỉ là những câu để lừa bịp người dân Việt bấy lâu nay, nhằm che đậy cho hành vi nô lệ đắc lực cho Trung Cộng.Quân đội của CSVN mang danh là Quân Đội Nhân Dân thì phải đứng về phía Nhân Dân chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ của quốc gia và sự hạnh phúc của toàn dân, đừng để trở thành một quân đội phục vụ cho đảng CSVN và chiến đấu vì quyền lợi của Trung Cộng. Xin các anh trong lực lượng công an hãy quay về chính nghĩa và dân tộc Việt.

Đất nước rất lâm nguy.Mọi người dân Việt ở trong nước và hải ngoại không phân biệt tôn giáo, già trẻ hãy mau thức tỉnh đứng lên đấu tranh, giành lại chủ quyền của dân và bảo vệ sự vẹn toàn của đất nước trước khi quá trể.

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói rất hữu lý: “Đừng tin những gì Cộng Sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng Sản làm.”

Thật bất hạnh cho quê hương và dân tộc Việt dưới sự lãnh đạo của tập đoàn lãnh đạo CSVN!.Chế độ Cộng Sản là một tai hoạ !.Tập đoàn lãnh đạo CSVN là tội đồ của dân tộc!.

Anh hùng Lý Thường Kiệt đã nói: “Đất Nam phải do người Nam cai trị.” đáng cho mọi người Việt phải ghi nhớ. Và khi xem đoạn youtube về cuộc biều tình tại Sài Gòn ngày 10-6-2018, chống lại dâng ba đặc khu cho Trung Cộng, chúng ta phải ngưỡng một một ông già ngoại quốc theo đoàn biểu tình đã phát biểu “Đất VN phải thuộc về người VN, không phải của Ba Tàu” . Thế thì tại sao là người Việt Nam,chúng ta lại vô cảm trước nạn mất nước?

Cầu mong Thượng Đế, các bậc tiền nhân anh hùng, liệt sĩ phù hộ cho đất nước và dân tộc Việt thoát được vòng nô lệ giặc Tàu Cộng và sớm có được một chế độ tự do, dân chủ. Một chế độ phải có các nhà lãnh đạo có kiến thức, khôn ngoan, sáng suốt, yêu nước, biết bảo vệ lãnh thổ và phục vụ cho quyền lợi của dân./.

Ý DÂN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT

Recent Comments