Theo một báo cáo từ các nhà nghiên cứu tại Đại học Texas ở Austin, số ca phá thai ở Texas đã giảm gần 50% sau khi bang này ban hành lệnh cấm phá thai trong 6 tuần.

Các báo cáo từ Dự án Đánh giá Chính sách Texas của trường đại học đã so sánh sự thay đổi về số lượng các vụ phá thai trong giữa tháng Bảy và tháng 9 năm 2021 với số lượng các vụ phá thai đã được thực hiện trong cùng thời kỳ năm ngoái.

Có 2.164 ca phá thai được thực hiện vào tháng 9 năm 2021, tháng sau khi lệnh cấm của Thượng viện Texas có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9. Con số này giảm 49,8% so với 4.313 ca phá thai được thực hiện vào tháng 9 năm 2020.

Luật cũng cho phép các công dân tư nhân kiện những người đã thực hiện hoặc “tiếp tay” cho một vụ phá thai vi phạm luật và cho phép nguyên đơn nhận được ít nhất 10.000 đô la cho các trường hợp thành công.

Tòa án Tối cao dự kiến ​​sẽ xử các tranh luận vào ngày 1 tháng 11 về những thách thức đối với luật do các nhà cung cấp dịch vụ phá thai và Bộ Tư pháp đưa ra trong nỗ lực ngăn chặn Texas thực thi dự luật.

Các nhà nghiên cứu đã đánh giá dữ liệu hàng tháng về tổng số ca phá thai được cung cấp tại 19 trong số 24 cơ sở phá thai của bang,

Theo báo cáo, hơn 40% những người tìm kiếm dịch vụ chăm sóc phá thai không liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ cho đến khi thai được sáu tuần.

Luật SB8 đã loại trừ nhiều người mang thai không được phá thai ở Texas. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nói rằng đã có bằng chứng ban đầu cho thấy thay vào đó, người dân Texas đang rời bỏ bang để tìm kiếm dịch vụ chăm sóc phá thai và nâng cao năng lực tại các cơ sở ngoài tiểu bang

TH