Thursday, December 7, 2023
spot_img

Sau Walgreens và Walmart đến lượt CVS thu hồi thuốc nhỏ mắt

(USA Today) – Một số thuốc nhỏ mắt và thuốc bôi mắt không kê toa được bán tại CVS, đã bị thu hồi vì lo ngại các sản phẩm có thể không được vô trùng.

Công ty Dược phẩm Altaire có trụ sở tại New York tự nguyện thu hồi những sản phẩm tại CVS Health, sau đợt thu hồi tại Walgreens và Walmart. 

Theo thông báo thu hồi được đăng trên trang web của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, có 30 sản phẩm và nhiều lô khác nhau đã thu hồi.

Altaire thực hiện thu hồi nhằm phòng ngừa, công ty chưa nhận được báo cáo nào về trường hợp bất lợi, và cũng không nhận được bất kỳ kết quả cụ thể nào bao gồm thử nghiệm vô trùng đối với các sản phẩm. “Quản trị một sản phẩm không vô trùng lẽ ra phải vô trùng có thể dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng, và có khả năng đe dọa tính mạng hoặc dẫn đến tử vong,”  thông báo thu hồi nêu rõ.

Sản phẩm bị thu hồi:

 • Natural Tears Lubricant Eye Drops Preservative Free: 538397.
 • Lubricant Eye Drops for Mild to Moderate Dry Eye: 317916.
 • Lubricant Eye Drops for Mild to Moderate Dry Eye: 247887.
 • Dry Eye Relief Eye Drops: 317914.
 • Dry Eye Relief Eye Drops: 457802.
 • Preservative Free Lubricant Eye Drops Sensitive Solution: 495334.
 • Preservative Free Lubricant Eye Drops Sensitive Solution: 994883.
 • Preservative Free Lubricant Gel Drops Dry Eye Relief: 634634.
 • Lubricating Gel Drops for Anytime Use: 563420.
 • Overnight Lubricating Eye Ointment: 881532.
 • Lubricant Eye Ointment: 247881.
 • Extra Strength Lubricant Gel Drops: 799143.
 • Extra Strength Lubricant Gel Drops Twin Pack: 258587.
 • Fast Acting Lubricant Eye Drops Dry Eye Therapy: 895160.
 • Fast Acting Lubricant Eye Drops Dry Eye Therapy Twin Pack: 994881.
 • Preservative Free Lubricant Eye Drops Sensitive Solution: 495301.
 • Preservative Free Lubricant Eye Drops Sensitive Solution: 457791.
 • Preservative Free Lubricant Eye Drops Advanced Relief: 563442.
 • Lubricant Eye Drops Advanced Relief: 563419.
 • Fast Acting Lubricant Eye Drops Preservative Free: 994882.
 • Preservative Free Lubricant Eye Drops Fast Acting: 258625.
 • Lubricant Gel Drops-Moderate to Severe Dry Eye Relief: 799145.
 • Multi-Action Relief Drops: 694954.
 • Lubricant Eye Drops Lasting Dry Eye Relief:968210.
 • Lubricant Eye Drops Lasting Dry Eye Relief Twin Pack: 495323.
 • Maximum Redness Relief Eye Drops: 994880.
 • Redness Relief: 317912.
 • Redness Relief: 457799.
 • Lubricant Eye Drops Multi-Symptom Eye Relief: 563431.
 • Lubricant Eye Ointment Sensitive Formula: 247885.

Người tiêu dùng có câu hỏi về thu hồi, liên lạc Altaire Cosmetics Inc.: 1-800-258-2471 hoặc email: otcdruggist@aol.com

Nếu gặp bất kỳ triệu chứng bất thường khi dùng sản phẩm, liên lạc bác sĩ của mình.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT

spot_img