Sunday, December 10, 2023
spot_img

Sài Gòn: 5 bệnh viện bị Thanh tra chỉ sai phạm

Có 5 đơn vị Y tế tại Sài Gòn bị Thanh tra Thành phố chỉ ra những sai phạm như: Sai sót về giá thuốc, chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế và sai sót về việc mua sắm trang thiết bị y tế….

Dẫn nguồn thông tin từ báo Nông Nghiệp cho biết, 5 đơn vị y tế tại Sài Gòn có mắc những sai phạm gồm các bệnh viện: Ung Bướu, Nhân dân Gia Định, Nhi Đồng 1, Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn, và Trung tâm Y khoa Phước An vừa bị Thanh tra Thanh phố chỉ ra những sai phạm trong gia đoạn từ 1/1/2014 đến 30/9/2019.

-Sai sót về giá thuốc, chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế:

Cụ thể kết luận thanh tra chỉ rõ, các đơn vị này đã sai sót trong việc thực hiện hồ sơ chẩn đoán dịch vụ kỹ thuật dẫn đến thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiễm Y tế (BHYT) chưa đúng số tiền 28.187.789 đồng.

Từ năm 2014 đến quý 2 năm 2019, tại 5 đơn vị nêu trên đã có sai sót về giá thuốc sử dụng trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh BHYT tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, đối với bệnh viện Ung bướu, từ các năm 2011-2013 đã thực hiện mua sắm một số thuốc thanh toán Bảo hiểm Y tế theo giá thuốc của bệnh viện Chợ Rẫy với số lượng 109 mặt hàng thuốc, tổng số tiền 28,662 tỷ đồng.

Về hình thức mua sắm thuốc chưa đúng quy định Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.

-Sai sót về mua sắm trang thiết bị y tế:

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, bệnh viện Ung bướu, Nhân dân Gia Định và Nhi Đồng 1 là ba bệnh viện có sai sót trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế. Cụ thể:

-Bệnh viện Ung bướu đã thực hiện 32 gói thầu mua sắm trực tiếp mà không qua hình thức đấu thầu rộng rãi, không ban hành Quyết định thành lập bên mời thầu. Như vậy là sai về trình tự thủ tục, chưa đúng quy định tại Khoản 3, Điều 74 Luật Đấu thầu năm 2013.

-Tại bệnh viện Nhân dân Gia Định, Thanh tra Thành Phố cũng chỉ ra, đơn vị này thực hiện mua sắm trực tiếp 15 gói trang thiết bị y tế mà không qua hình thức đấu thầu rộng rãi.

Ngoài ra, bệnh viện Gia Định lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế 5 năm (giai đoạn 2011 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020), nhưng mới chỉ lập dự kiến, chưa xây dựng thành kế hoạch.

Cuối cùng, tại Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng không lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế 5 năm (giai đoạn 2011 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020) mà mới chỉ lồng ghép trong kế hoạch hoạt động 5 năm. Đồng thời, đơn vị này còn có sai sót trong gói thầu “Mua sắm hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla” và gói thầu “Mua sắm thiết bị chẩn đoán hình ảnh năm 2017”./.

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT

spot_img