Saturday, May 27, 2023
spot_img

Quyền lợi nghỉ bệnh có hưởng lương của công nhân viên tại California

* Tom Huỳnh, J.D.

T.Huynh@1stcounsel.com

Luật lao động liên bang Hoa Kỳ vốn không quy định cho công nhân viên được hưởng phúc lợi nghỉ bệnh có hưởng lương. Đối với những doanh nghiệp bị chi phối bởi Đạo luật Family and Medical Leave Act (FMLA) của liên bang, luật này chỉ buộc phải cho phép công nhân viên được nghỉ bệnh hoặc để chăm sóc gia đình, nhưng không được hưởng lương.

Tuy nhiên, bởi có rất nhiều người đi làm mà khi cần phải vắng mặt vài ngày để lo cho sức khoẻ của bản thân hay gia đình thì lại không có lương, nhiều tiểu bang và thành phố trên khắp nước Mỹ gần đây đã lần lượt ban hành những luật lệ và quy định khác nhau, nhằm mục đích buộc chủ doanh nghiệp phải cung cấp phúc lợi nghỉ bệnh có hưởng lương cho công nhân viên.

Tại California, luật AB-1522 ra đời từ cuối năm 2014 (Healthy Workplace – Healthy Family Act of 2014 (Labor Code §§ 245-249)) quy định về phúc lợi nghỉ bệnh có hưởng lương cho công nhân viên, áp dụng kể từ sau ngày 1 tháng Bảy 2015. Luật này buộc chủ doanh nghiệp phải cung cấp phúc lợi nghỉ bệnh có hưởng lương cho công nhân viên thuộc hầu hết các ngành nghề, bất kể số giờ người đó làm việc trong mỗi ngày hay mỗi tuần lễ. Công nhân viên có thể dùng thời gian nghỉ bệnh có hưởng lương để chăm sóc sức khỏe bản thân, hoặc để trợ giúp hay chăm sóc thành viên trong gia đình của mình.

Theo luật AB-1522, công nhân viên sẽ được tích lũy một giờ nghỉ bệnh có hưởng lương cho mỗi 30 giờ làm việc trong một năm tính từ ngày 01 tháng Giêng 2015, và có thể bắt đầu dùng số giờ đã tích lũy sau 90 ngày làm việc. Chủ doanh nghiệp có thể giới hạn cho công nhân viên không được sử dụng quá 24 giờ, hoặc 3 ngày nghỉ bệnh có lương trong mỗi năm, hoặc trong 12 tháng làm việc. Thời gian nghỉ bệnh có hưởng lương tích lũy có thể được chuyển sang năm kế tiếp với mức tối đa là 48 giờ, hoặc 6 ngày, nhưng sẽ không được chi trả lúc thôi việc. Trường hợp công nhân viên nghỉ việc rồi được tái tuyển dụng trở lại làm việc trong vòng một năm sau đó, số giờ nghỉ bệnh có hưởng lương đã tích lũy trong thời gian trước đó sẽ được phục hồi. Và công nhân viên sẽ có quyền sử dụng số giờ nghỉ bệnh có lương đã tích lũy trước đó, đồng thời tiếp tục được tích lũy giờ nghỉ bệnh có hưởng lương trong thời gian làm việc sau ngày được tái tuyển dụng.

Đặc biệt luật AB-1522 quy định rằng nếu chủ doanh nghiệp áp dụng phương thức chi trả cho công nhân viên 24 giờ hoặc 3 ngày lương vào mỗi đầu năm dựa trên mức lương giờ căn bản, thì chủ doanh nghiệp kể như đã chấp hành đầy đủ các quy định liên quan đến phúc lợi nghỉ bệnh có lương của công nhân viên tại California theo luật này. Khi chủ doanh nghiệp áp dụng phương thức vừa kể trên, công nhân viên có thể xem như đã hưởng toàn bộ số giờ nghỉ bệnh có hưởng lương trong suốt năm đó, vì vậy cũng không còn chuyển được sang năm kế tiếp.

Công nhân viên có thể nộp đơn khiếu nại hoặc báo cáo với văn phòng Ủy Viên Lao Động của tiểu bang khi thấy có sự vi phạm các quy định liên quan đến phúc lợi nghỉ bệnh có hưởng lương của công nhân viên theo luật AB-1522. Ủy Viên Lao Động tiểu bang có trách vụ thi hành các quy định của luật AB-1522, bao gồm việc điều tra và áp dụng các biện pháp chế tài cần thiết khi có sự vi phạm. Cũng theo luật này, công nhân viên đòi quyền lợi chính đáng của mình về phúc lợi nghỉ bệnh có hưởng lương sẽ được bảo vệ khỏi các hình thức trả đũa hoặc kỳ thị từ chủ doanh nghiệp.

Ngoài ra, luật AB-1522 cho phép Ủy Viên Lao Động và Tổng Chưởng Lý tiểu bang California có thể thay mặt công nhân viên khởi kiện dân sự đối với chủ doanh nghiệp khi xét thấy có sự vi phạm. Trong trường hợp phạm luật, chủ doanh nghiệp có thể buộc phải khắc phục sự vi phạm bằng cách hoàn tiền, phục việc hay tái tuyển dụng công nhân viên liên hệ, trả tiền phạt vạ và chi phí luật sư cũng như phí tổn tranh tụng.

Tính đến nay, mặc dầu luật AB-1522 quy định cho công nhân viên phải được hưởng phúc lợi nghỉ bệnh có lương đã có hiệu lực gần 2 năm qua, nhưng nhiều chủ doanh nghiệp người Việt tại California vẫn không biết rõ để mà áp dụng. Và cũng vì vậy mà công nhân viên tại một số doanh nghiệp nhõ vẫn chưa được hưởng lương khi cần nghỉ bệnh, đặc biệt là nhân viên làm việc tại các nhà hàng và tiệm Nail.

Để tránh bị phạt vạ hay phải đương đầu với những vụ thưa kiện phiền phức và tốn kém liên quan đến vấn đề phúc lợi nghỉ bệnh có lương của công nhân viên, quý vị chủ doanh nghiệp tại California cần phải mau chóng tìm hiểu và áp dụng luật AB-1522 một cách đúng đắn. Tất cả doanh nghiệp lớn nhõ tại California đều buộc phải niêm yết tờ thông báo của văn phòng Ủy Viên Lao Động tiểu bang để công nhân viên được biết về luật AB-1522 (tờ thông báo này có bản in bằng tiếng Việt). Chủ doanh nghiệp cũng phải gửi bản thông báo về luật này cho mọi công nhân viên (Notice to Employee – Labor Code § 2810.5). Cũng cần lưu ý rằng ngoài luật AB-1522, một vài thành phố trong tiểu bang California cũng có luật riêng trong vấn đề phúc lợi nghỉ bệnh có lương của công nhân viên làm việc trong phạm vi của thành phố liên hệ.

Cần thêm thông tin, có thể liên lạc với Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh, điện thoại (949) 943-4396.

———————-

SÁCH MỚI PHÁT HÀNH !!!

“LUẬT PHÁP VÀ NGHỀ NAIL TẠI HOA KỲ 2017” 

Đầy đủ thông tin chính xác mới nhất năm 2017 về mọi thứ luật lệ và quy định của từng tiểu bang Hoa Kỳ liên quan đến nghề Nail.

Giá $16.95 + $6.65 cước phí trong Hoa Kỳ.

Muốn đặt mua sách, gửi tên & địa chỉ người nhận và chi phiếu $23.60 về:

Tom Huynh, J.D.

221 Main Street, #1011

Seal Beach, CA 90740

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT