Tuesday, February 7, 2023
spot_img

Quỹ An Sinh Xã Hội của Hoa Kỳ sẽ cạn trong vòng 18 năm tới?

Cali Today News – Nếu Quốc Hội Hoa Kỳ không chịu hành động gì cả, Quỹ An Sinh Xã Hội của Hoa Kỳ sẽ cạn tiền vào năm 2034, đó là lời báo động sau cuộc họp của các ‘trustee’ của ASXH và Medicare họp vào ngày thứ tư 22/6.

Điều này không có nghĩa là người đi làm về hưu sẽ không nhận được đồng nào cả vào năm 2034, nó chỉ có nghĩa là vào năm đó, Quỹ ASXH chỉ có đủ tiền trang trải 79% các phúc lợi xã hội của người được hưởng mà thôi.

Thí dụ như một người đi làm có đóng thuế và về hưu, lẽ ra nhận 2,000 đô la trợ cấâp mỗi tháng do ASXH bảo trợ thì lúc đó người này chỉ còn nhận được có 1,580 đô la hàng tháng mà thôi.

Về mặt kỹ thuật thì Quỹ ASXH có 2 nguồn tài trợ, một là các phúc lợi khi về hưu và một là phúc lợi về tàn tật. Năm 2034 là tính cho cả hai nguồn cộng lại, còn nếu chỉ tính nguồn tiền về hưu thì phải là năm 2035 mới bắt đầu cạn tiền trợ cấp.

Sau năm 2035 thì Quỹ ASXH chỉ còn có khả năng thanh toán 77% trợ cấp hưu bổng mà thôi. Nếu nguồn tài trợ cho tàn tật bắt đầu cạn vào năm 2023 thì năm đó người nhận phúc lợi chỉ còn có 89% số tiền lẽ ra được hưởng mà thôi.

Nếu muốn duy trì quỹ ASXH thêm 75 năm tới thì chỉ còn phải theo một trong hai cách sau, hoặc là tăng lãi suất trả thuế cho ASXH đối với người có thu nhập từ 118,500 đô la/năm trở lên, từ 12.4% lên 14.98%, hoặc giảm cho chi trả ASXH khoảng 16%

Trường Giang (CNN)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT