Ó đen Lý Tống ở trong tình trạng Thập Tử Nhất Sinh

Lý Tống nhập viện vào  hôm 7 Tháng Ba. Bác sĩ nói anh bị sơ phổi, thở rất khó khăn. Do bệnh tình nặng nên Anh đã hôn mê hôm thứ ba.