Sunday, December 10, 2023
spot_img

Nostradamus Đã Từng Tiên Tri Tỷ Phú Donald Trump Thắng Cử

Cali Today News – Trong 10 tập Thế Kỷ gồm 1000 bài thơ 4 câu của Notradamus, nhà tiên tri lừng danh người Pháp sống cách đây 500 năm, có 4 bài thơ có chữ đọc ra âm thanh Trump. chữ Trump này được dịch ra Anh Ngữ từ nghĩa của những chữ nguyên bản tiếng Pháp khi đọc lại có âm thanh là Trump, trùng với âm thanh tên của ứng cử viên tổng thống nước Hoa Kỳ hiện nay của đảng cọng hòa là tỷ phú Donald Trump.

Thí dụ như chữ Pháp Ngữ Trompette có nghĩa là kèn dịch ra Anh Ngữ là Trumpette. Chữ Pompe là chữ Latin có nghĩa là chiến thắng dịch ra Anh Ngữ là Triumph v.v… Nostradamus không nói gì về sự liên hệ giữa chữ đọc ra âm thanh Trump với cái tên của Tỷ phú Donald Trump. Điều kỳ lạ là những vấn đề diễn tả trong những bài thơ có chữ Trump này rất tối nghĩa nhưng nếu hiểu chữ có âm thanh Trump theo nghĩa cái tên Donald Trump thì trở thành rất rõ nghĩa hay diễn tả những vấn đề mà tỷ phú Donald Trump đang mắc phải hoặc là chính sách của ông đang đề ra trong tranh cử giành chiếc ghế tổng thống nước Mỹ.

1.- Bài thơ thứ 50 trong tập Thế Kỷ III :
Nguyên bản tiếng Pháp
La république de la grand cité
À grand rigeur ne voudra consentir
Roi sortir hors par trompette cité
L’échelle au mur , la cité repentir

Dịch ra Anh Ngữ
The republic of the great city
Will not want to consent to the great severity
King summonned by TRUMPETTE to go out
The ladder at the wall, the city will repent

Dịch ra Việt Ngữ
Cộng hòa của một thành phố lớn
Không đồng thuận đến mức khốc liệt
Vua đi ra bởi thành phố kèn
Thang đã dựa vào tường thành phố sẽ ân hận

Lời bàn của người viết

Chữ rigeur là một chữ Latin dịch ra Pháp Ngữ là rigor dịch ra Anh Ngữ là severity dịch ra Việt Ngữ là khốc liệt.
Chữ sortir hors là tiếng Pháp dịch ra Anh Ngữ là go out dịch ra Việt Ngữ là đi ra.

Nhưng chữ Trompette là cây kèn nằm ở câu thứ 3 làm cho câu này ở nguyên bản tiếng Pháp lẫn tiếng Anh thành tối nghĩa không thể dịch câu thứ 3 ra tiếng Việt cho có nghĩa.

Chữ summonned có nghĩa là được mời ( không biết từ đâu người xưa đưa vào bản tiếng Anh ) làm cho nghĩa câu thứ 3 của Anh ngữ khác với nghĩa của nguyên bản tiếng Pháp

Nếu chúng ta hiểu chữ TRUMPETTE theo âm thanh là tên của tỷ phú Donald Trump thì bài thơ thứ 50 của tập Thế Kỷ III được dịch ra tiếng Việt tuy hơi gượng ép như sau

Đảng Cọng Hòa của một nước lớn
Không đồng thuận đến mức khốc liệt
Mời Trump ra làm tổng thống (ứng cử tổng thống )
Thang đã dựa vào tường cả nước sẽ ân hận

Bài thơ này diễn tả một sự việc đang diễn ra cho ứng cử viên tổng thống nước Hoa Kỳ là tỷ phú Donald Trump. Ông ta được đảng cọng hòa đề cử vào ngày 17 tháng 7 năm 2016 trong 1 trong một cuộc họp đầy sóng gió vì nhiều chống đối.
Sau đó còn có hơn 100 quan chức, đại biểu và đảng viên đảng Cộng hòa ( ân hận ?) đã ký vào bức thư kêu gọi Ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa cắt đứt quan hệ với ứng viên tổng thống Donald Trump.

2.- Bài Thơ 57 của tập Thế Kỷ I :
Nguyên bản tiếng Pháp
Par grand discord la terre tremblera
Accord rompu dressant la tête au ciel
Bouche sanglante dans le sang nagera
Au sol la face ointe de lait et miel.

Dịch ra Anh Ngữ ( nhiều bản dịch khác nhau )
The TRUMPE shakes with great discord
An agreement broken, lifting the face to heaven
The bloody mouth, will swim with blood
The face anointed with milk and honey lies on the ground

Dịch ra Việt Ngữ
Mối bất hòa làm rung mặt đất
Phá vở hiệp ước, ngẫng mặt lên trời
Miệng máu sẽ tắm với máu
Nằm trên đất, mặt được xức dầu thánh bằng sửa và mật ong

Lời bàn của người viết

Người viết không hiểu từ đâu có ra bản dịch Anh Ngữ bài thơ này có chữ TRUMPE vì chữ TRUMPE nằm trong câu thứ nhất làm cho câu này thành tối nghĩa.

Nếu chúng ta hiểu chữ TRUMPE là tên của tỷ phú Donald Trump thì câu thứ nhất của bài thơ 57 của tập Thế Kỷ I được hiểu như sau “Donald Trump tạo ra bất hòa rung mặt đất” kỳ lạ hơn nửa là chữ shakes có chữ s đằng sau diễn ta động từ Shake ở ngôi thứ 3 số ít nên cần thêm chữ s như thế TRUMPE là chủ từ, là nhân tố tạo ra bất hòa.

Toàn bộ bài thơ còn nói Donald Trump cao đạo, ngẫng mặt lên trời, xé bỏ hiệp ước.

Trên thực tế tỷ phú Donald Trump là một người rất bướng bỉnh, ăn nói ” bạt mạng” làm đụng chạm thương tổn nhiều người tuy vừa rồi ông có tuyên bố ” hối hận’.

Chính sách của ông ta lại là phản đối các hiệp ước TPP, NAFTA và cả NATO.
Phần sau của bài thơ thì Nostradamus tiên tri ông Donald Trump sẽ chết. Nhưng hiện giờ ông ta chưa chết mà đang được dân Mỹ ủng hộ hết mình.

3.- Bài Thơ 76 của tập Thế Kỷ X :
Nguyên bản tiếng Pháp
Le grand Sénat décernera la pompe
Á l’un qu’apres sera vaincu, chassé
Des adherents seront à son đe trompe
Bien publiés , ennemis dechassez

Dịch ra Anh Ngữ
The great senate will ordain the TRIUMPH
For one who afterwards will be vanquishedb, driven out
At the sound of TRUMPETTE of his adherents there will be
Put for the sale possessions, enemies expelled

Dịch ra Việt Ngữ
Thượng Viện sẽ phê chuẩn sự khải hoàn
Của một người từng bị đuổi nhưng cuối cùng lại chiến thắng
Vẫn còn đó âm thanh người ủng hộ Trump
Bán tài sản đất đai, kẻ thù bị trục xuất

Lời bàn người viết
Bài thơ này có hai chữ Trump là TRIUMPH và TRUMPETTE và còn nhắc nhở đến âm thanh Trump nên người viết không cần giải thích thêm cho dài dòng mà tạm dịch nghĩa bài thơ với tên tỷ phú Donald Trump cho gọn nhẹ.
Trong bài thơ có nhắc chuyện ông ta bị đảng cọng hòa đòi đuổi ra khỏi đảng và chính sách trục xuất kẻ nhập cư vào Hoa Kỳ bất hợp pháp của ông.
Điều quan trọng ở bài thơ này nằm ở câu đầu tiên đề cập đến sự thắng cử của tỷ phú Donald Trump

4.- Bài Thơ 40 của Tập Thế Kỷ I
Nguyên bản tiếng Pháp
La trope fausse dissimulant folie
Fera Bisance un changement de lois:
Ira d’Egypte qui veut que l’on délie
Edit changeant monnaies et alois

Bản dịch Anh Ngữ
The false TRUMPET concealing madness
Will bear Byzantium a change of laws :
From Egypt there will go forth one who want the withdraw of
Edicts debasing the quality of coins

Lời người viết

Bài thơ này có chữ Byzantium chỉ thành phố Istanbul là thủ đô của đế quốc Byzantine ngày xưa và chữ Egypt là chữ nước Ai Cập. Người viết cho rằng Notradamus muốn diễn tả Byzantium là Washington D.C. ngày nay thủ đô của đế quốc Mỹ và Ai Cập là nơi của con buôn ngày xưa hay nơi quê mùa.

Người viết xin không dịch bài thơ này ra Việt Ngữ để làm gọn bài viết và xin để dành bài thơ này cho bạn đọc thử tài ngoại ngữ của mình nếu thấy người viết dịch sai 3 bài thơ trên thì xin sửa giùm. Không ai cười người Mỹ nói và viết sai tiếng Việt và cũng không ai cười người Việt dịch sai tiếng Pháp tiếng Anh.

Tỷ phú Donald Trump hay bà Hillary Clinton đắc cử tổng thống nước Hoa Kỳ thì người viết cũng một ngày ăn ba bửa. Ông Nostradamus tiên tri đúng hay không đúng thì người viết cũng ăn ba bửa một ngày. Món ăn của người viết thỉnh thoảng có thêm cái bánh hamburger vì người viết đang ở Mỹ. Ăn đồ Mỹ thì phải nói về chuyện bầu cử đang diễn ra ở Mỹ mới đúng gu.

Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT

spot_img