Sunday, January 29, 2023
spot_img

Nghề Nail tại Hoa Kỳ: xác định thợ Nail là “employee” hay “independent contractor”

* Tom Huỳnh, J.D.

T.Huynh@1stcounsel.com

 Luật lệ quan trọng nhất liên quan đến vấn đề quyền lợi lao động tại Hoa Kỳ là Đạo luật Tiêu Chuẩn Lao Động Công Bằng (The Fair Labor Standards Act) của chánh phủ liên bang, quy định các tiêu chuẩn về lao động mà chủ nhân mọi doanh nghiệp đều phải áp dụng khi có thuê mướn người lao động là “employee” (nhân viên). “The Fair Labor Standards Act” (FLSA) là luật liên bang ra đời từ năm 1938, nhằm mục đích bảo đảm các phúc lợi lao động căn bản cho người lao động khi làm việc trên đất Mỹ, mà chính yếu là quyền được hưởng mức lương giờ tối thiểu và lương giờ phụ trội. Ngoài luật FLSA của liên bang, mỗi tiểu bang cũng có thêm những luật lệ liên quan đến vấn đề phúc lợi của người lao động mà chủ doanh nghiệp phải tuân theo, được áp dụng song hành và bổ túc cho luật FLSA.

Luật lao động chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp có thuê “employee” mà thôi, chứ không áp dụng cho người lao động làm việc dưới dạng “self employed/independent contractor” (người tự doanh/làm việc độc lập). Vì vậy, trong nghề Nail tại Hoa Kỳ, chủ tiệm cũng không cần áp dụng các quy định của luật lao động đối với thợ Nail là “independent contractor”. Tuy nhiên, khi bị kiểm tra bởi cơ quan lao động, chủ tiệm có bổn phận phải chứng minh vì sao người thợ đó là “independent contractor,” và sự chứng minh phải dựa trên những yếu tố đề ra bởi các cơ quan lao động, chứ không phải bằng một bản hợp đồng hay do sự thỏa thuận giữa chủ và thợ.

Sự khác biệt giữa “employee” và “independent contractor”

Để xác định người thợ Nail là “employee” hay “independent contractor,” Bộ Lao Động liên bang và cơ quan lao động các tiểu bang áp dụng những phương thức trắc nghiệm với các yếu tố khác nhau. Hiện nay, trong khi Bộ Lao Động liên bang dùng phương thức trắc nghiệm thực tế về mặt kinh tế (“economic reality test”) để xác định người thợ “employee” hoặc “self employed/independent contractor,” thì cơ quan lao động các tiểu bang lại dùng nhiều phương thức trắc nghiệm với những yếu tố khác để phân định sự khác biệt giữa “employee” và “independent contractor” trong vấn đề lương bổng, trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, được tóm tắt như sau:

Phương thức trắc nghiệm theo luật phổ thông (Common law test), là phương thức được dùng bởi cơ quan thuế vụ liên bang IRS. Phương thức này được áp dụng bởi cơ quan lao động các tiểu bang Alabama, Colorado, Kentucky, Minnesota, Missouri, New York, Oklahoma và Rhode Island.

Phương thức trắc nghiệm về quyền kiểm soát (Right to control test).  Theo trắc nghiệm này, nếu có những yếu tố cho thấy chủ nhân có quyền kiểm soát người lao động – bất luận chủ có thực hiện quyền kiểm soát đó hay không –  thì người lao động sẽ được kể là “employee.”  Phương thức này được áp dụng bởi cơ quan lao động các tiểu bang Arkansas, California, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, North Carolina, Texas, Utah và Virginia.

  – Phương thức trắc nghiệm ABC (“ABC test”). Theo phương thức này, “independent contractor” là người cùng lúc phải hội đủ cả 3 điều kiện (A+B+C) như sau:

 • Không bị kiểm soát bởi chủ khi làm các công việc;

(B) Làm công việc không liên quan đến thương vụ chính yếu của công ty chủ hoặc bên   ngoài địa điểm của công ty chủ; và

(C) Tham gia vào một doanh nghiệp độc lập riêng biệt

Phương thức trắc nghiệm “ABC test” được áp dụng bởi cơ quan lao động các tiểu bang Indiana, Maine, Massachusetts, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Tennessee và Vermont. (Riêng trong nghề Nail tại New Jersey, thợ Nail làm việc trong tiệm Nail của chủ tiệm, bắt buộc phải là “employee”). 

Phương thức trắc nghiệm theo luật phổ thông + quyền kiểm soát (Common law + right to control test). Phương thức này được áp dụng bởi cơ quan lao động các tiểu bang Iowa, Mississippi, North Dakota, Ohio, Oregon, West Virgnia, Wyoming.

Phương thức trắc nghiệm theo luật phổ thông + ABC với phần thay đổi (Common law + modified ABC test), được áp dụng bởi cơ quan lao động tiểu bang Kansas.

Phương thức trắc nghiệm ABC + thực chất công việc (ABC + nature of work test), được áp dụng bởi cơ quan lao động tiểu bang Alaska.

Phương thức trắc nghiệm ABC + quyền kiểm soát (ABC + right to control test), được áp dụng bởi cơ quan lao động tiểu bang Louisiana. 

Phương thức trắc nghiệm thực chất công việc + quyền kiểm soát (Nature of work + right to control test), được áp dụng bởi cơ quan lao động của District of Columbia.

Phương thức trắc nghiệm thực chất công việc (Nature of work test), được áp dụng bởi cơ quan lao động tiểu bang Pennsylvania. Riêng trong nghề Nail tại Pennsylvania, thợ Nail làm việc trong tiệm Nail của chủ tiệm, bắt buộc phải là “employee”.  

Phương thức trắc nghiệm ABC với phần thay đổi + quyền kiểm soát (Modified ABC + right to control test), được áp dụng bởi cơ quan lao động tiểu bang Maryland. 

Phương thức trắc nghiệm ABC với phần thay đổi (Modified ABC test). Phương thức này được áp dụng bởi cơ quan lao động các tiểu bang Michigan, Montana và South Dakota.

Phương thức trắc nghiệm 6 yếu tố (6 factors test):

 • Người lao động có nhân công riêng, hoặc có dụng cụ và thiết bị riêng hay

không?

(2)     Chủ có giám sát, chỉ thị cách thức làm việc, phân chia công việc hoặc giờ giấc làm việc, huấn luyện, giữ sổ ghi giờ làm việc hay trả lương giờ cho người lao động hay không?

(3)     Người lao động có một doanh nghiệp và địa điểm kinh doanh riêng hay không? Dịch vụ kinh doanh của người lao động có khác với chủ hay không?

(4)     Ngưởi lao động có số thuế (EIN) riêng và có trả thuế cho doanh nghiệp của mình trước khi bắt đầu làm việc cho chủ hay không? 

(5)     Người lao động có ghi danh và tuân theo các thủ tục đòi hỏi cho việc duy trì doanh nghiệp của mình hay không? 

(6)     Người lao động có lưu giữ sổ sách chi thu cho doanh nghiệp của mình hay không?

Phương thức này được áp dụng bởi cơ quan lao động tiểu bang Washington.

Phương thức trắc nghiệm 9 yếu tố (9 factors test):

 • Có doanh nghiệp riêng;
 • Có số thuế liên bang do IRS cấp hoặc đã khai thuế doanh nghiệp hay thuế tự

        doanh với IRS dựa trên việc làm hay dịch vụ cung cấp trong năm vừa qua;

 • Làm việc theo hợp đồng riêng biệt;
 • Chịu trách nhiệm mọi chi phí hoạt động từ các hợp đồng;
 • Chịu trách nhiệm cho kết quả công việc thực hiện từ các hợp đồng;
 • Được trả công theo từng hợp đồng, công việc, theo huê hồng hoặc đấu thầu;
 • Có sự lỗ lãi khi thực hiện công việc của hợp đồng;
 • Chịu trách nhiệm và nghĩa vụ định kỳ trong kinh doanh;
 • Ở vào hoàn cảnh thành công hay thất bại nếu chi phí kinh doanh vượt quá thu nhập.

Phương thức này được áp dụng bởi cơ quan lao động tiểu bang Wisconsin.

Có ký bản tuyên bố tình trạng kinh doanh độc lập    

 (Declaration of independent business status): Phương thức này được áp dụng bởi cơ quan lao động tiểu bang Arizona.

Từ tháng Tám 2016, tiểu bang Arizona đã áp dụng luật mới liên quan đến vấn đề xác định người lao động là “independent contractor” (Arizona Revised Statutes 23-1601). Luật mới này cho phép chủ nhân có thể chứng minh người lao động là “independent contractor,” khi người lao động này ký một bản tuyên bố tình trạng kinh doanh độc lập (Declaration of independent business status).

************

Tóm lại, làm thế nào để xác định người thợ Nail là “employee” hay “independent contractor” theo luật lao động là vấn đề vô cùng phức tạp, cần phải phù hợp với quy định của liên bang và tiểu bang chứ không phải dựa trên thỏa thuận giữa chủ và thợ. Vấn đề này càng phức tạp hơn vì các quy định tròng tréo khác nhau giữa cơ quan thuế vụ liên bang IRS, Bộ Lao Động liên bang, cũng như cơ quan lao động và cơ quan phụ trách bảo hiểm lao động các tiểu bang. Và đó chính là nguyên nhân khiến chủ tiệm Nail ăn chia với thợ làm theo dạng “self employed/independent contractor,” thường bị phạt vạ nặng nề trong các đợt kiểm tra của cơ quan lao động trong những năm qua. 

Cần thêm thông tin trong vấn đề trên đây, xin liên lạc Tiến sĩ Luật khoa Tom Huỳnh, điện thoại (949) 943-4396.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT

Recent Comments