Sunday, February 25, 2024

Luật mới ngăn chặn chuyện tiền để dành về hưu của nhân viên Mỹ

Cali Today News – Nhiều chục tiểu bang Hoa Kỳ, trong đó có California, vốn đang tìm cách giúp cho nhiều triệu người đi làm có tiền để dành khi về hưu, nhưng Quốc Hội có thể đưa ra luật ngăn trở việc này.

Hạ Viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu trong tháng 2 nhằm rút lại một luật lệ dưới thời TT Obama cho phép các kế hoạch do tiểu bang tài trợ cho việc giúp các nhân viên của các công ty nhỏ chưa có quỹ về hưu, thí dụ như 401(k), được tiến hành.

Photo Courtesy: WP

Hôm thứ năm 30/3 suýt nữa thì Thượng Viện Hoa Kỳ bỏ phiếu thành công thêm một bước nhằm ‘thủ tiêu” luật này. TNS Cộng Hòa Orrin Hatch hôm qua tuyên bố: “Nghị quyết của Thượng Viện là nhằm thủ tiêu một luật của Bộ Lao Động ra vào những giờ phút sau cùng của chính phủ Obama”

Cộng Hòa nhất định dẹp bỏ các định chế bảo vệ của liên bang cho kế hoạch về dành tiền của các công ty tư nhân khi họ về hưu, do IRS tài trợ, nếu như các nhân viên nào chưa có kế hoạch về hưu do hãng xưởng bảo đảm.

Chính phủ Obama xem chuyện phải tuân theo luật ERISA nói về chuyện hưu bổng của nhân viên là một ‘chướng ngại’ cho kế hoạch giúp đỡ nhân viên của các kế hoạch của tiểu bang, nên ra luật bảo vệ cho hưu bổng của nhân viên các công ty nhỏ.

Hiện nay trên toàn quốc Hoa Kỳ có khoảng 55 triệu người lao động, tức chiếm 50% lực lượng lao động, hiện không có một kế hoạch về hưu thông qua hãng xưởng của họ.

Các tiểu bang cho là loại nhân viên này sẽ có khả năng để dành được 15 lần cao hơn, nếu họ có thể được tiền khấu trừ hàng tháng từ các check lương dành cho khoảng savings của họ và chính phủ Obama khuyến khích như thế.

Đào Nguyên (CNN)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT

spot_img