Monday, June 5, 2023
spot_img

Kỳ 1: Luận về tính không chính danh của Đảng CSVN?

Cali Today News – Tính không chính danh của CSVN bắt nguồn từ lúc quân Nhật tiến vào Đông Dương và đảo chính Pháp vào ngày 9/3/1945 và lập chính phủ thân Nhật là Trần Trọng Kim với khẩu hiệu “Châu Á của người Á Châu”. Người Nhật còn hứa giúp VN và các nước Đông Duơng lấy lại độc lập từ Pháp. Dù sao chăng nữa cũng dễ gây niềm tin cho giới sĩ phu chống Pháp lúc này như Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, các cụ Phan Bội Châu với phong trào Đông Du, cụ Phan Châu Trinh… Như vậy sau khi Nhật đảo chính Pháp, vua Bảo Đại vẫn chính danh trị vì tại triều đình Huế. Sau khi Nhật đảo chính Pháp và tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam, ngày 11 tháng 3 năm 1945, vua Bảo Đại ra đạo dụ “Tuyên cáo Việt Nam độc lập” lấy nguyên tắc “Dân Vi Quý” rồi tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Patenôtre ký với Pháp năm 1884, khôi phục chủ quyền Việt Nam. Ngày 7 tháng 4 năm 1945, Ông ký đạo dụ số 5 cho ra đời thành phần nội các Trần Trọng Kim và ngày 12 tháng 5 giải tán Viện Dân biểu Trung Kỳ. Học giả Trần trọng Kim được thành lập chính phủ mới với các trí thức như Hoàng xuân Hãn, Vũ văn Hiên, Phan Anh v v. Nhưng được 4 tháng do Nhật đầu hàng Đồng Minh nên Hồ Chí Minh lợi dụng cơ hội này tự lập nên “chính quyền công nông” và ‘tuyên bố độc lập’ tại Hà Nội vào ngày 2/9/1945.

Như vậy sau khi Nhật đầu hàng là toàn cuộc, nhưng về VN thì đang còn chính phủ Trần trong Kim một chính phủ không còn ràng buộc với Pháp, chính HCM tự tay tự phong làm một chính phủ riêng và bắt buộc vua Bảo Đại thoái vị. Lợi dụng lòng yêu nước của nông dân và công nhân chính phủ VM đã cướp chính quyền từ chính phủ Trần trọng Kim với lời buộc tội là ‘chính phủ thân Nhật” để tự tay ‘xoá sổ’ một thể chế có sự góp mặt của nhiều sĩ phu theo tinh thần dân tộc hơn là các đảng viên CS theo tư tưởng Mao và Marx. Với quốc trưởng Bảo Đại HCM đã ép vua Bảo Đại thoái vị trao lại ấn kiếm cho Trần Huy Liệu cùng tự tay xoá sổ một triều đại phong kiến để đưa toàn bộ dân tộc VN vào hệ thống xã hội CS. Tất cả ba miền Bắc Trung Nam đều bị một ‘cú lừa lịch sử ‘ vĩ đại của đảng CSVN do HCM cầm đầu cho đến nay không thể nào hàn gắn được.

CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN SỰ PHỈNH GẠT QUÁ DỄ DÀNG CHO MỘT DÂN TỘC SỐNG GẦN 2 THẾ KỶ DƯỚI CHẾ ĐỘ THỰC DÂN

Với tầm mức sơ cấp ,người đảng viên CSVN chắc hẳn còn nhớ trong luận cương căn bản của đảng CSVN là ” hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc , giải phóng giai cấp , tiếp tục làm cuộc cách mạng XHCN xây dựng một nước VN với chủ nghĩa xã hội hoàn thiện để cuối cùng là xây dựng chủ nghĩa Cộng Sản xây dựng xong mô hình chủ nghĩa CS , không còn nhà nước không còn giai cấp (tự triệt tiêu ) thì đảng CSVN tự tiêu vong …[sic]

Chúng ta trở lại một ít về lịch sử chống thực dân Pháp giành độc lập cho VN mà các giới trẻ sau này bị CSVN bưng bít hay bóp méo lịch sử để giành thế độc tôn như hiện nay:

SỰ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC KHÔNG DO CÔNG LAO DUY NHẤT CỦA ĐẢNG CSVN

Sau năm 1940, với sự sôi động chiến tranh Thế Giới Hai, thuộc địa Đông Dương có sự thay đổi to lớn với sự suy sụp của thực dân Pháp và sự lớn mạnh của phát xít Nhật. Phong trào Việt Minh hay Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội thành lập tại Nam Kinh vào năm 1936 do sự giúp đỡ của Quốc Dân Đảng Trung hoa của Tôn Tung Sơn, trong đó có hai nhà nho nổi tiếng VN đã theo cụ Phan bội Châu từ lâu là Hồ ngọc Lãm và Nguyễn Hải Thần. Từ đó chúng ta thấy vai trò liên hiệp từ nhiều đảng phái khác nhau của VN thời sau 1940 trong vai trò giành độc lập VN có Quốc Dân Đảng và CSVN như Hoàng văn Hoan. Lịch sử chứng minh rằng, vai trò thỏa hiệp chỉ là bước đầu tạm bợ của dã tâm người CS lấy thí dụ chính phủ liên hiệp ngày 2/3/1946 gồm ‘
-Hồ chí Minh : chủ tịch
-Nguyễn hải Thần :phó chủ tịch
-Huỳnh thúc Kháng : bộ nội vụ
-Nguyễn tường Tam ( nhà văn Nhất Linh) : bộ Ngoại Giao…

ok 1
hình chụp Chính phủ Liên hiệp Lâm thời VNDCCH đầu năm 1946, HCM đứng giữa, nổi bật trong bộ trang phục Tau` khác hẳn với cụ Nguyễn hải Thần trong (mang kiếng )bộ quốc phục truyền thống , một điều này thôi cũng nói lên rằng ý niệm quốc gia của những chí sĩ KHÔNG CỘNG SẢN khác với HCM rất nhiều (vô tổ quốc )

Sau này ra sao ?
Theo dcvonline.net:
“Năm năm sau ngày Phan Bội Châu mất, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, với ngọn cờ đỏ sao vàng, ngày 2 tháng 9 năm 1945. Chủ tịch nước, ông Hồ Chí Minh, tức Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tất Thành, người đã từng được chí sĩ Phan Chu Trinh chia cơm xẻ áo những ngày mới đặt chân lên thủ đô nước Pháp. Ông Hồ Chí Minh là đảng viên cộng sản thuộc quốc tế 3. Nhưng bài diễn văn lập nước của ông lại là bản cóp pi tuyên ngôn độc lập Hoa kỳ và tuyên ngôn cách mạng tư sản Pháp. Chính phủ do ông thành lập năm 1945 gồm nhiều thành phần chính trị và trí thức, có thể kể tên ông Nguyễn Hải Thần, bộ trưởng bộ tài chính Chu Bá Phượng, cụ Hoàng Minh Giám, cụ Phan Khôi…”

Nguyễn Hải Thần chạy trốn sang Tàu, bộ trưởng tài chánh Chu bá PHương bị giết 1948 không thấy xác, Nguyễn tường Tam , Vũ hồng Khanh chạy vào nam sau 1954 …ngay cả nhóm Đệ Tứ CS như Tạ Thu Thâu, Nguyễn An Ninh cũng bị HCM loại bỏ, Hoàng Văn Hoan trốn sang lại Trung Hoa năm 1976.

Đinh Hoa Lư
*****

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT