Kiến nghị thư yêu cầu tách California thành một quốc gia độc lập

Cali Today News – Một kiến nghị thư đề nghị tách California ra khỏi Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã được đệ trình lên văn phòng thư ký tiểu bang vào hôm qua thứ năm ngày 26 tháng 1, 2017.

Kiến nghị thư này được đặt tên là “Calexit”, mượn theo cách đặt tên của Brexit khi Anh rút ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu. Kiến nghị thư này sẽ yêu cầu cử tri California hủy bỏ một điều khoản trong hiến pháp của tiểu bang California, điều khoản đó tuyên bố California là một phần bất ly của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Theo thăm dò dư luận gần đây, thì có tới 1/3 cư dân California sẽ ủng hộ sự ly khai này, vì sự chống đối của họ đối với TT Donald Trump.

Nếu kiến nghị này được hợp lệ đưa ra bầu phiếu, và được cử tri chấp thuận, thì điều đó có thể sẽ là một bước tiến đến một cuộc bỏ phiếu trong tương lai về việc liệu chăng tiểu bang California sẽ có thể tách ra khỏi phần còn lại của Hoa Kỳ.

Theo thư ký của tiểu bang là ông Alex Padilla thì một tổ chức đứng sau kiến nghị thư này có tên là Yes California Independence Campaign, đã được cho phép bắt đầu tiến hành thu thập gần 600 ngàn chữ ký của cử tri California cần thiết để đưa kiến nghị này ra bỏ phiếu.

Website của tổ chức Yes California Independence Campaign viết: “Theo quan điểm của chúng tôi, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ tiêu biểu cho nhiều điều mâu thuẫn với nhiều giá tri của California, và nếu kéo dài tình trạng tiểu bang thì điều đó có nghĩa là California sẽ tiếp tục phụ trợ cho các tiểu bang khác từ sự thiệt hại của tiểu bang California, và từ sự thiệt hại của con cháu chúng ta.”

Những cố gắng tương tự như thế trước đây nhằm thiết lập California là một quốc gia tách biệt, hoặc là chia California thành nhiều tiểu bang nhỏ đã thất bại.

Ngoài ra, một đề nghị tu chính hiến pháp, mang tên là Quốc gia California, cũng sẽ yêu cầu cử tri hủy bỏ điều khoản với nội dung “hiến pháp Mỹ là luật tối thượng”.

Nếu những kiến nghị trên được phê chuẩn, thì sẽ kêu gọi lên lịch cho một cuộc bỏ phiếu về các vấn đề này vào năm 2019, để yêu cầu cử tri bỏ phiếu cho “Liệu California có trở thành một quốc gia độc lập, chủ quyền và tách riêng” ra không?

Ông Marcos Evans, phó giám đốc của tổ chức Yes California nói trên tờ Los Angeles Times là “Mỹ đã ghét California, và Mỹ đã bầu theo cảm xúc. Tôi tin là chúng ta sẽ đủ phiếu vào ngày hôm nay, nếu tổ chức đi bầu.”
Phong trào này phải đệ trình các chữ ký cử tri hợp lệ vào ngày 25 tháng 7 tới để hội đủ tiêu chuẩn đưa ra bỏ phiếu.

Nguyễn Xuân Nam

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus