IRS đề nghị người dân tạm thời chưa khai thuế 2022 cho đến khi có thông báo mới

0
5886


(Cali Today Tổng Hợp)
– Sở Thuế IRS đang đề nghị người đóng thuế tạm thời chưa nên khai thuế 2022 nếu nhận được khoản hoàn thuế đặc biệt hay chi trả từ tiểu bang của mình vào năm ngoái.
Vào năm 2022, 19 tiểu bang cung cấp các chương trình đa dạng, trong đó có trợ cấp lạm phát hay hoàn tiền cho người đóng thuế. IRS hiện không chắc những khoản chi trả này có chịu thuế hay không. “Chúng tôi đang làm việc nhanh chóng với các viên chức thuế vụ của tiểu bang để có thể làm rõ và cung cấp thêm thông tin cho người đóng thuế,” IRS ghi trong thông báo vào thứ Sáu.
Đối với người dân từ những tiểu bang như California và Illinois, Sở Thuế đề nghị họ nên tạm hoãn khai thuế, chờ cho đến khi nhận được hướng dẫn từ IRS.
Dưới đây là những điều cần biết nếu người dân nhận được hoàn thuế tiểu bang vào năm ngoái.

Tôi nhận được hoàn thuế từ tiểu bang, như vậy thông báo của IRS có nghĩa gì?
Nếu ai đó nhận được hoàn thuế từ tiểu bang của mình vào năm 2022, IRS đề nghị chưa nên khai thuế, chờ cho đến khi cơ quan đưa ra hướng dẫn thêm. Một số tiểu bang xác định, hầu hết người đóng thuế không chịu thuế những khoản chi trả này. Nhưng điều cần xác định là những khoản chi trả này liệu có phải chịu thuế liên bang hay không, theo Tom O’Saben từ Hiệp hội Chuyên viên Thuế Quốc gia.

Tại một số tiểu bang, người dân phải đóng thuế nếu họ nhận được tiền hoàn thuế năm 2022 chỉ khi họ liệt kê khoản khấu trừ của mình thành từng mục. Chẳng hạn như ở Virginia, tiểu bang tuyên bố người đóng thuế khai khấu trừ căn bản sẽ không bị đánh thuế trên khoản tiền hoàn thuế của họ. Tuy nhiên, không phải tất cả các tiểu bang đều ban hành hướng dẫn đối với khấu trừ thuế.

Tại sao tôi phải đợi khai thuế?
Tuân theo đề nghị của IRS rất quan trọng, nếu người đóng thuế muốn tránh phải khai hiệu đính hay điều chỉnh hồ sơ khai thuế trước đây. “Tôi nghĩ IRS đang tìm cách giúp người dân tránh khỏi phải nộp một hồ sơ khác, nếu họ phải hiệu đính hồ sơ khai thuế,” Keith Hall – Chủ tịch và Giám đốc điều hành Hiệp hội Quốc gia về người tự kinh doanh – cho hay.

Tôi nhận được hoàn thuế và đã khai thuế, giờ phải làm gì?
Trong trường hợp này, IRS đề nghị tạm thời không khai hiệu đính. Nếu người đóng thuế tin mình cần phải khai điều chỉnh, Sở Thuế đề nghị chờ cho đến khi có hướng dẫn thêm.

Tiểu bang nào có khoản hoàn thuế đặc biệt vào năm 2022?
Có 19 tiểu bang: Alaska, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Maine, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New Mexico, Oregon, Rhode Island, South Carolina, và Virginia.

Chuyện gì xảy ra nếu tôi không chắc điều này có áp dụng cho mình hay không?
Nếu người đóng thuế không chắc mình cần phải chờ, chưa nên khai thuế vào lúc này hay không, hãy liên lạc với chuyên viên khai thuế về tình hình cụ thể của mình.

Hương Giang (Theo AP)