Hàng triệu người trên khắp Hoa Kỳ đã nhận được các khoản cứu trợ tác động kinh tế (EIP), theo các điều khoản của Đạo luật CARES, với những người trưởng thành đủ điều kiện nhận tới 1.200 đô la mỗi người để hỗ trợ họ vượt qua sự gián đoạn kinh tế do coronavirus gây ra.

Với việc EIP tiếp tục được phân phối, IRS cho biết họ đã được cảnh báo về một số vụ lừa đảo liên quan đến các khoản cứu trợ, đã được gửi dưới dạng check, tiền gửi trực tiếp và thẻ ghi nợ trả trước.

Theo một tuyên bố, bộ phận điều tra tội phạm của cơ quan (IRS-CI) đã chứng kiến ​​”một loạt các vụ lừa đảo cứu trợ tác động kinh tế (EIP) và các kế hoạch tài chính khác”

Trong một tuyên bố, Ủy viên IRS Chuck Rettig nói: “Tội phạm nắm bắt mọi cơ hội để khai thác các tình huống xấu, và đại dịch này cũng không ngoại lệ.

“IRS hoàn toàn tập trung vào việc bảo vệ người Mỹ trong khi cung cấp các khoản cứu trợ tác động kinh tế trong thời gian này”

Tuyên bố nói thêm rằng bọn tội phạm đang “tiếp tục sử dụng các khoản cứu trợ tác động kinh tế COVID-19 để có các kế hoạch đánh cắp thông tin cá nhân và tiền bạc.”

Lừa đảo liên quan đến COVID-19 có thể được báo cáo cho Trung tâm gian lận thiên tai (NCDF) bằng cách gọi 866-720-5721 hoặc qua Mẫu đơn khiếu nại về thảm họa của NCDF trên trang web của Bộ Tư pháp.

Gian lận hoặc trộm cắp liên quan đến EIP cũng có thể được báo cáo cho Tổng Thanh tra Ngân Khố, cho Cục Quản lý Thuế (TIGTA). Các nỗ lực lừa đảo từ những người đóng giả là IRS hoặc một tổ chức được liên kết có thể được báo cáo tới phishing@irs.gov.

Lừa đảo không phải là vấn đề đầu tiên được nêu ra xung quanh các các khoản cứu trợ tác động kinh tế, với một số người phải trả lại các khoản cứu trợ bị gửi sai, trong khi những người khác đã vứt bỏ các khoản thanh toán chính hãng dưới dạng thẻ ghi nợ, vì đã nhầm với thư rác.

TH