“Hành động của Barr gây ra những thiệt hại  cho danh tiếng của Bộ Tư pháp về sự liêm chính và luật pháp, yêu cầu ông Barr phải từ chức”

Bức thư kêu gọi mọi nhân viên của Bộ Tư pháp tuân theo pháp luật và chuẩn bị báo cáo các vụ lạm dụng trong tương lai cho Tổng Thanh tra, Văn phòng Trách nhiệm Chuyên môn và Quốc hội; từ chối thực hiện các chỉ thị không phù hợp với lời thề của họ trong văn phòng; rút khỏi các trường hợp liên quan đến các chỉ thị đó hoặc hành vi sai trái khác; và, nếu cần thiết, phải từ chức và báo cáo công khai – theo cách phù hợp với đạo đức nghề nghiệp – với người dân Mỹ những lý do khiến họ từ chức.

Bức thư kêu gọi sự cảnh giác tương tự trong các cơ quan chính phủ khác.

Một phát ngôn nhân của Bộ Tư pháp từ chối bình luận.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với abc News vào thứ 5, Tổng trưởng Tư pháp William Barr gián tiếp chỉ trích Tổng thống Donald Trump, kêu gọi ông nên chấm dứt việc lên Twitter đưa ra ý kiến về Bộ Tư pháp. 

TH