viên chức Quận Santa Clara đã thông báo vào cuối ngày Chủ nhật rằng nguồn cung cấp vắc-xin COVID tại địa phương đã tăng lên và do đó, hàng nghìn cuộc hẹn đã được bổ sung trong tuần này, trong đó có thêm 10.000 cuộc hẹn chỉ cho cuối tuần này.

Đồng thời, việc chủng ngừa COVID-19 đang ngày càng trở nên khó khăn ở Quận San Mateo, và có thể trở nên tồi tệ hơn trong tuần này.

Tiến sĩ Jennifer Tong, phó giám đốc y tế của Trung tâm Y tế Santa Clara Valley, cho biết tất cả những người từ 16 tuổi trở lên sống hoặc làm việc trong quận đều đủ điều kiện và được khuyến khích ghi danh một cuộc hẹn tiêm chủng tại sccfreevax.org.

“Điều này bao gồm các thành viên cộng đồng của chúng tôi đã nhiễm COVID-19 và đã hồi phục. Vắc-xin là công cụ quan trọng và hiệu quả nhất của chúng tôi để bảo vệ bạn và những người thân yêu của bạn, đặc biệt là với các biến thể của vi-rút lưu hành trong cộng đồng của chúng tôi.”

Các viên chức của quận cho biết hơn 57% người từ 16 tuổi trở lên sống ở quận Santa Clara đã được tiêm liều đầu tiên và hơn 31%  đã được chủng ngừa hoàn toàn.

TH