Wednesday, February 21, 2024

Giá trị 100 đô la so từng tiểu bang trong nước Mỹ ra sao?

Cali Today News – Thuế là vấn đề quan trọng đối với liên bang và tiểu bang. Nó có thể ‘ngốn’ của bạn nhiều hay ít theo bạn nghĩ. Nghiên cứu bản đồ thuế từng tiểu bang sẽ cho quý bạn biết giá trị của 100 đô bạn trong tay bạn so qua từng tiểu bang. Cùng một thứ hàng nhưng nơi này rẻ hơn nơi khác; như Missouri hay Ohio so với New York hay California chẳng hạn. Kết quả là gì? Cùng ngần ấy tiền nhưng bạn mua được nhiều hơn nơi giá rẻ so với nơi giá đắt.

Giờ chúng ta dùng dữ liệu năm 2014 của Sở Phân Tích Kinh Tế xem sao? Căn bản thuế má đã thay đổi giá trị của 100 đô bạn có trong tay khi đi mua sắm so từng tiểu bang. Lấy thí dụ, 100 đô ở Ohio có thể mua một thứ hàng mà tiểu bang khác phải tốn tới 111.98 đô so với mức giá trung bình toàn quốc. Như thế, người Ohio phải giàu hơn người tiểu bang kia 11% rồi. (bạn chỉ tốn 100 đô, người tiểu bang khác phải tốn 111 đô để mua cùng 1 loại hàng-dhl)

Giờ theo tiến trình vậy chúng ta tính ra xem: 100 đô la kia lai phải tốn 115.34 đô để mua cùng 1 loại hàng tại Mississippi, 114.29 đô tại Arkansas, 113.90$ tại Alabama, 113.64$/South Dakota, 112.49$/West Virginia. Nhưng 100$ kia tại nơi khác thì tốn ít hơn nữa như District of Columbia chỉ tốn 84$67- Hawaii /$85.62- New York/$86.43-New Jersey /$87.34- và California /$88.97.

Mã lực của Mississippi (114.29$) lớn hơn District Columbia(84.67$) là 36%. Do đó nếu bạn có 50 ngàn đô la sau khi trừ thuế tại Mississippi bạn phải cần có một số tiền lớn hơn vậy là 68 ngàn đô la tại District of Columbia mới mong sống bằng nhau. Những tiểu bang có thu nhập (income) cao hơn trên danh nghĩa thì cũng có giá cả cao hơn. Tuy nhiên, những nơi có giá cả cao hơn (cùng 1 mặt hàng) thì có mức lương cao hơn trong cùng 1 công việc.

Nhưng có những tiểu bang như North Dakota có mức lương cao nhưng giá cả không cao theo. Thêm vào đó, theo Uỷ ban Phân Tích thuế má cho hay người dân Cali và Nebraska có cùng mức lợi tức tính theo đầu người, nhưng sau khi so sánh giá cả thì người cùng thu nhập tại Nebraska lại mua được nhiều thứ hơn.

Như thế chuyện này có xui cho người ta tìm đi ở nơi khác không? Đố bạn đấy? Thật ra do thuế Califonia quá cao đến mức 13.3% so với Sở Thuế Liên Bang- đó là nguyên nhân làm các nhà đầu tư và hãng xưởng chạy đi tìm nơi thuế thấp. Như vậy sự thông minh cho ai là làm tiền ở Cali xong nhanh chóng tìm đường ‘chạy’ trước khi bị tiểu bang’ VÀNG’ này đánh thuế. New York cũng có một thời như thế. Nhưng năm này qua năm khác, không có tiểu bang nào lại có con số dai dẳng về hồ sơ tội phạm về thuế hơn California cả!

Hiện nay nhiều dân California đang tìm đường bán gấp địa ốc hay thương nghiệp để chạy ra khỏi tiểu bang này. Lấy tiền xong từ cổ phần, từ công trái, thắng kiện, hay thắng kiện xong là họ chạy ngay ra khỏi tiểu bang. Một số bàn soạn kỹ lưỡng và di chuyển kèm theo công ăn việc làm cẩn thận hơn. Song le, có nhiều cư dân California trước đây có nhiều điều phi thực tế khi qua tiểu bang mới. Họ cũng khó lòng quên hẳn đi bao chuyện từ California. Họ có thể cũng chưa đặt vấn đề là ban thuế California vẫn tiếp tục theo tìm họ.
Robert W. Wood (Forbes)

bản dịch Đinh Hoa Lư

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT

spot_img