Cảnh sát trưởng thành phố New York đã đột kích ba cuộc tụ tập lớn trong đêm giao thừa và những giờ đầu của ngày đầu năm mới, Cảnh sát trưởng Joseph Fucito nói với CNN.