Monday, June 5, 2023
spot_img

Đi tìm một con đường trở về trường Mẹ Thủ Đức

DFW. Người Việt Dallas – Thư mời cựu SVSQTB/TĐ Dallas-Fort Worth tham dự Đại hội Khoáng Đại của Hội trưởng Cao Văn Lâm với mục đích từ chức Hội trưởng và từ bỏ tư cách hội viên của hội. Điều này đã đi ngược lại với những điều được ghi trong nội dung thư mời. Những cựu SVSQ, hội viên của hội đã không tránh khỏi ngỡ ngàng trước quyết định đột ngột có tính cách cá nhân của ông Hội trưởng. Trong thư mời của Ban XLTV, một tổ chức ra đời được thành lập sau khi ông Cao Văn Lâm từ chức đã đánh giá quyết định của cựu Hội trưởng Cao Văn Lâm là thiếu tinh thần trách nhiệm, làm thất vọng thành viên trong hội và gây xôn xao trong anh em cựu SVSQTB/TĐ tại địa phương. Chính vì sự quyết định đột ngột này mà ông Nguyễn Thành Cố Vấn của hội không chấp nhận sự từ chức của ông Cao Văn Lâm.
Ban Xử Lý Thường Vụ có thời gian từ 01 đến 03 tháng tiến hành vận động thành lập Ban Tổ Chức Bầu Cử bầu Tân Ban Chấp Hành. Ngày 20 tháng 08 năm 2017, Ban XLTV sẽ có buổi họp đầu tiên tại trụ sở Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant. Nội dung gồm có:

1- Thành lập Ban Bầu Cử
– Đặt vấn đề bầu một hội trưởng và hai hội phó, hoặc : Bầu một hội trưởng
– Quy định nhân sự của Ban Bầu Cử : Được hoặc không được “Ứng cử và đề cử”
– Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng cử viên, đề cử viên và hội viên được bầu cử

2- Thời gian vận động , ghi danh và bầu cử được phải hoàn tất trong thời hạn 03 tháng

3- Ban XLTV họp tác chặt chẽ với Ban Bầu Cử và yểm trợ Ban Bầu Cử hoàn thành nhiệm vụ

4- Ban Xử Lý Thường Vụ tự giải tán khi đã bầu Ban Tân Chấp Hành

Ngày khó quên tại quân trường Thủ Đức

Sự từ chức của nguyên Hội trưởng Cao Văn Lâm kéo theo sự từ chức của cựu SVSQ Trần Thái Hòa như một sự “dây chuyền” không có thiện ý và thiếu tinh thần trách nhiệm. Và có thể báo hiệu một nguy cơ chia rẽ trầm trọng hơn. Nhiều anh em quan tâm cho rằng đã đến lúc chúng ta phải nghĩ đến tình huynh đệ chi binh – tình đồng môn xuất thân từ một trường mẹ cùng ngồi lại với nhau để không phải hổ thẹn khi nằm xuống! Chúng ta không còn gì để hơn hay thua với tuổi đời bước qua ngưỡng cửa “thất thập cổ lai hy”. Chúng ta cần tìm một con đường gần nhất để đến với nhau trong tình đồng môn, xuất thân từ trường mẹ Thủ Đức.

Nhật Nguyên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT