Đảng Cộng hòa Maine hôm thứ Bảy đã bỏ phiếu chống lại việc chỉ trích Thượng nghị sĩ Susan Collins (R) vì lá phiếu của bà để luận tội cựu Tổng thống Trump.

Cuộc bỏ phiếu để khiển trách Collins đã thất bại với số phiếu 19-41. Collins là một trong bảy thành viên Đảng Cộng hòa bỏ phiếu cho việc luận tội Trump về tội kích động bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày 6 tháng Giêng.

“Quyết định hôm nay là một minh chứng cho triết lý của Đảng Cộng hòa là tôn trọng các quan điểm khác nhau”, Collins nói về cuộc bỏ phiếu.

“Đảng của chúng tôi đã thành công nhất khi áp dụng cách tiếp cận này để thúc đẩy các mục tiêu chung của chúng tôi là cung cấp giảm thuế cho các gia đình và những người tạo việc làm cho doanh nghiệp nhỏ, theo đuổi trách nhiệm tài chính và trách nhiệm giải trình của chính phủ, thúc đẩy trách nhiệm cá nhân, bảo vệ quyền hiến định và đảm bảo một quốc gia vững mạnh phòng thủ, “Collins nói thêm.

Các thượng nghị sĩ khác đã bỏ phiếu cho việc luận tội Trump không phải đối mặt với sự khiển trách tương tự từ đảng của họ ở nhà.

Thượng nghị sĩ Pennsylvania Pat Toomey (R) đã bị một quận ở bang quê hương của ông khiển trách vì lá phiếu luận tội ông.

Mặc dù Thượng nghị sĩ Ben Sasse (R-Neb.) Không nhận được sự chỉ trích chính thức từ Đảng Cộng hòa Nebraska, họ đã chính thức khiển trách ông về lá phiếu của mình.

Collins là thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa duy nhất ở New England và đã thắng áp đảo trong cuộc tái đắc cử vào tháng 11 để trở thành thượng nghị sĩ nhiệm kỳ thứ năm.

TH