Cựu tình báo Liên Xô khai ra trước đại bồi thẩm đoàn của Mueller

Cựu nhân viên tình báo Liên Xô, nhà vận động hành lang Nga và là người có mặt trong cuộc gặp gỡ giữa Donald Trump Jr. với nữ luật sư Nga đã ra khai trước đại bồi thẩm đoàn của ông Mueller vào ngày 11 tháng 8.