Costco đã công bố vào tháng trước rằng họ sẽ mở cửa hàng đầu tiên tại Trung Quốc. Costco vào thị trường Trung Quốc lần đầu tiên năm 2014 thông qua việc mở một gian hàng online trên chợ mạng Alibaba Group Holding Ltd. 

TH