Wednesday, February 8, 2023
spot_img

Con em của quý vị sẵn sàng nhập học chưa? Đừng quên đăng ký và chủng ngừa

Phần một của loạt bài bốn phần. Hãy chắc chắn đọc bài viết sắp tới của chúng tôi về những cách tốt nhất để chuẩn bị cho con em quý vị nhập học.

Quý vị có ngờ không? Một niên học nữa lại đến với chúng ta, đón nhận hơn 270,000 học sinh tại 31 học khu công lập của Quận hạt Santa Clara. Mặc dù việc đăng ký học sinh có thể bắt đầu sớm ngay từ tháng 01, phụ huynh vẫn có thể đăng ký cho con em mình nhập học trong suốt năm — càng sớm càng tốt.

3

Tìm nhà trường và ranh giới các học khu đôi khi có thể khó khăn. Bước đầu tiên là gọi cho nhà trường trong khu phố của quý vị và hỏi xem họ có thể giúp đỡ hay không. Hãy nhớ hỏi cho chắc chắn quý vị có những lựa chọn gì. Cách khác là truy cập trang mạng Văn phòng Giáo dục Quận hạt Santa Clara. Ở trang “Resources for Families” (“Nguồn lực hỗ trợ Gia đình”) tại www.sccoe.org, quý vị sẽ tìm thấy những liên kết của từng học khu và liên kết Định vị Học khu, nơi quý vị có thể đánh địa chỉ cư ngụ của mình vào để xem thông tin về khu vực trường học.

tiem 2

Một khi quý vị đã tìm ra trường học hoặc học khu của mình, hãy liên hệ với văn phòng của họ để đăng ký con em của quý vị. Tuy mỗi học khu có thể có một quy trình đăng ký đặc biệt, sau đây là một số thông tin tổng quát giúp quý vị đăng ký cho con em mình nhập học:

  • Đơn đăng ký: Đơn này có bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau tại đa số các học khu và hỏi những thông tin cơ bản về học sinh và cha mẹ/người giám hộ.tiem 1
  • Những giấy tờ cần thiết: Hóa đơn trả thuế nhà đất, biên bản trả tiền thế chấp nhà từng tháng, hợp đồng thuê nhà, hóa đơn trả tiền điện thoại và các tiện ích là những thứ quý vị có thể sử dụng để chứng minh quý vị cư ngụ trong ranh giới đòi hỏi. Quý vị có thể cần thêm những thứ khác để chứng minh, đồng thời quý vị sẽ cần có giấy nhận dạng con em của mình như là giấy khai sinh, giấy rửa tội hoặc hộ chiếu. Các học khu thường yêu cầu phải đưa bản gốc và không đưa bản sao, nên quý vị nhớ hỏi trước cho chắc chắn.
  • Giấy chủng ngừa: Hãy xin giấy này tại văn phòng bác sĩ của con em quý vị hoặc tại trung tâm y tế công lập. Theo quy định tại Luật Chủng ngừa Nhập học California, học sinh phải được chủng ngừa trước khi nhập học, hoặc ở tuổi mẫu giáo hoặc ở bất kỳ tuổi nào nếu học sinh chưa hề được đăng ký nhập học tại California; tất cả học sinh lên lớp bảy cần phải chủng ngừa thêm. Quận hạt Santa Clara có những chương trình chủng ngừa giá thấp hoặc ngay cả miễn phí cho học sinh hội đủ điều kiện. Để biết thêm thông tin, xin truy cập www.sccoe.org.

Chương trình Navigating Public Schools (Cách tìm thông tin trong hệ thống Trường công lập) do Văn phòng Giáo dục Quận hạt Santa Clara cung cấp cho quý vị. Chương trình bao gồm những dữ liệu từ Cục Thẩm định và Đánh giá Quận hạt Santa Clara, Quận hạt của Santa Clara, Chương trình Shots for School (Chủng ngừa Nhập học), Sở Giáo dục California, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ và Sở Y tế Quận hạt Santa Clara.

# # #

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT