CNN: Mỹ rút điệp viên tình báo trong chính phủ Nga do quan ngại Trump 

Hoa Kỳ vào năm 2017 đã bí mật rút một trong những nguồn tin tình báo cao cấp nhất nằm trong chính phủ Nga, CNN loan tin dựa vào nhiều viên chức chính quyền ông Trump.