Wednesday, February 28, 2024

Chúng ta cần phải cắt đứt nguồn tài trợ của Kim Jong Un ngay bây giờ

Cali Today News – “Chúng ta thúc đẩy một chính sách nhắm vào các công ty và ngân hàng đang giúp cho Bắc Hàn có thể thoát được các biện pháp trừng phạt trước đây mà tôi đã thông qua năm ngoái – chúng ta sẽ dẹp tắt khả năng chuyển tiền tệ vào Bắc Hàn. Một lần trước đây, chúng ta đã hữu hiệu chận đứng và xử phạt vụ chuyển tiền của Banco Delta Asia cho Bắc Hàn.”

“Và trong thời gian đó, chúng ta biết rằng nhà độc tài của họ không thể trả lương cho các tướng của ông ta và gây ấn tượng không tốt cho ông ta- buộc ông ta đã phải ngưng sản xuất cho hệ thống vũ khí của mình. Đó là những gì chúng ta cần làm ở đây. Chúng ta cần cắt đứt nguồn nuôi sống của chế độ đối với chương trình vũ khí này. Chúng ta cần phải thi hành ngay bây giờ. “

Photo Courtesy: AFP

“Chính phủ Obama từng có kế hoạch riêng cho Bắc Hàn, nó được gọi là “sự kiên nhẫn chiến lược”; và sự “kiên nhẫn chiến lược” đã thất bại thê thảm. Vì vậy bây giờ, khi chúng ta thấy hậu quả của điều này, chúng ta thấy hình ảnh vệ tinh mới, chúng ta nhận thức rằng Bắc Hàn đang tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu. Và nếu họ thành công trong việc thu nhỏ vũ khí này, hỏa tiển của chúng có thể rơi tới 50 tiểu bang. Nhằm tránh hậu quả này, xin qúy đồng viện lưỡng đảng ngay bây giờ phải hổ trợ cho dự luật mà tôi đã đề bạt. Nay chúng ta có một nội các dám tiến bước thi hành các biện pháp trừng phạt. “

Cũng trong đầu tuần này, Nghị Quyết “HR 1644” nhắm trừng phạt Bắc Hàn đã được UB Đối Ngoại Hạ Viện thông qua.

Sơn Hà

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT

spot_img