WASHINGTON – Chính quyền Biden đã sửa đổi các tiêu chuẩn dinh dưỡng của chương trình tem phiếu thực phẩm và thúc đẩy sự gia tăng lâu dài nhất đối với lợi ích  của chương trình, một hành động sẽ giúp người nghèo có thêm tài chính để mua hàng hóa

Theo các quy tắc sẽ được công bố vào thứ Hai và được áp dụng vào tháng 10, lợi ích trung bình sẽ tăng hơn 25% so với mức trước đại dịch. Tất cả 42 triệu người trong chương trình sẽ nhận được viện trợ bổ sung. Hành động  này không yêu cầu sự chấp thuận của Quốc hội và không giống như các bản mở rộng thời đại đại dịch lớn, đang bắt đầu hết hạn, những thay đổi này được dự định sẽ kéo dài.

Trong ít nhất một thập kỷ, những người chỉ trích lợi ích đã nói rằng chúng quá thấp để cung cấp một chế độ ăn uống đầy đủ. Hơn 3/4 số hộ gia đình dùng hết tiền trong nửa tháng đầu và các nhà nghiên cứu đã liên hệ tình trạng thiếu lương thực tiếp theo với các vấn đề đa dạng như số người nhập viện tăng , đình chỉ học nhiều hơn và điểm SAT thấp hơn .

Theo các quy định mới, trợ cấp trung bình hàng tháng, 121 đô la cho mỗi người trước đại dịch, sẽ tăng thêm 36 đô la. Mặc dù mức tăng có vẻ khiêm tốn đối với các gia đình trung lưu, nhưng những người ủng hộ nói rằng nó sẽ làm giảm đói, cải thiện dinh dưỡng và dẫn đến sức khỏe tốt hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước, Bộ trưởng Nông nghiệp, Tom Vilsack, đã đồng thời mô tả công việc này như một bài tập kỹ thuật trong khoa học dinh dưỡng và phản ánh các lực lượng đang định hình lại chính trị của mạng lưới an toàn. Ông nói, trong bối cảnh bệnh tật, khó khăn và chênh lệch chủng tộc, chi phí hàng năm 79 tỷ đô la của chương trình giúp “ổn định nền dân chủ của chúng ta”.

“Chúng ta có thể có Hiến pháp và Tuyên ngôn Độc lập, nhưng nếu chúng ta có 42 triệu người Mỹ đang đói, thực sự đói, họ sẽ không hạnh phúc và sẽ có bất ổn chính trị,” ông Vilsack nói.

 Những người chỉ trích nói rằng chi phí không bền vững và viện trợ làm xói mòn sự sẵn sàng làm việc của người Mỹ. Kế hoạch mới sẽ nâng chi phí của chương trình lên khoảng 20 tỷ đô la một năm so với mức trước đại dịch.

TH