Ba nhà thờ phía bắc California đã nộp đơn kiện lên tòa án liên bang để thách thức lệnh cấm hát và làm thánh lễ  trong nhà thờ, cho rằng họ không công bằng trong các dịch vụ tôn giáo trong khi phớt lờ các cuộc biểu tình chống lại sự tàn bạo của cảnh sát.

Thống đốc Gavin Newsom đã ban hành lệnh cấm hồi đầu tháng này trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của coronavirus, với các viên chức y tế tiểu bang cho biết rằng, hát thánh ca và thánh lễ “cho thấy khả năng truyền Covid-19 qua các giọt nước bọt  tăng lên”.

Vụ kiện đã được đệ trình vào Thứ Tư tại Quận Đông California bởi Hội thánh Calvary Chapel  ở Ukiah, Hội thánh Calvary Chapel ở Fort Bragg vàHội thánh Đức Chúa Trời ở Oroville với lý do lệnh cấm vi phạm quyền lập hiến đối với quyền tự do ngôn luận và tôn giáo.

Vào tháng 3, Newsom đã ban hành một lệnh hành pháp cấm tất cả các dịch vụ thờ phượng trực tiếp nhằm cố gắng làm chậm sự lây lan của coronavirus nhưng cho phép họ mở cửa trở lại vào cuối tháng Năm.

Trong tuần đầu tiên của tháng 7, tiểu bang đã ban hành lệnh cấm tạm thời ca hát trong nhà và làm thánh lễ ở những nơi thờ cúng sau khi dữ liệu của tiểu bang cho thấy sự gia tăng các trường hợp trong môi trường cộng đồng.

Vào ngày 13 tháng 7, 29 quận đại  của bang được lệnh đóng cửa các hoạt động trong nhà, bao gồm cả nơi thờ cúng.

TH