Saturday, November 26, 2022
spot_img

DOJ yêu cầu toà Phúc thẩm giải quyết khẩn cấp kháng án bổ nhiệm luật sư đặc biệt 

(Cali Today News Tổng Hợp) – Bộ Tư pháp vào thứ Sáu đệ thỉnh nguyện yêu cầu toà Phúc thẩm liên bang giải quyết khẩn cấp kháng án về việc bổ nhiệm luật sư đặc biệt xem xét tài liệu FBI thu giữ được từ tư dinh Mar-a-Lago vào tháng trước. 
Thỉnh nguyện diễn ra sau khi hội đồng Phúc thẩm liên bang đứng về phía Bộ Tư pháp trong phán quyết Thẩm phán toà liên bang cấp dưới Aileen Cannon sai lầm  khi ngăn cấm công tố viên không được sử dụng tài liệu mật để có thể tiếp tục cuộc điều tra hình sự trong thời gian luật sư đặc biệt xem xét tài liệu. 
Bộ Tư pháp lập luận trong hồ sơ toà rằng, giải quyết khẩn cấp kháng án toàn bộ việc bổ nhiệm luật sư đặc biệt sẽ phục vụ tư pháp hiệu quả vì phán quyết có lợi cho chính phủ có thể làm cho những thủ tục trước luật sư đặc biệt không còn cần thiết. 
Bộ Tư pháp cũng cho rằng, giải quyết nhanh kháng án của họ sẽ phục vụ lợi ích tư pháp, vì bổ nhiệm luật sư đặc biệt hạn chế khả năng của chính phủ trong việc “chứng minh lợi ích công chúng mạnh mẽ” trong việc tiến hành nhanh chóng cuộc điều tra hình sự và an ninh quốc gia. 
Bộ Tư pháp đề nghị, thời gian biểu đệ bản tóm tắt mở đầu vào ngày 14 tháng 10, phía Trump hồi đáp vào ngày 4 tháng 11, và Bộ Tư pháp đệ lập luận bác bỏ vào ngày 11 tháng 11. 
Tòa Phúc thẩm 11 ban đầu lên hạn chót cho chính phủ đệ tóm tắt thông tin cần thiết vào ngày 19 tháng 10, sau đó Trump phản hồi vào ngày 18 tháng 11, và Bộ phản bác vào ngày 9 tháng 12. 
Nhưng Bộ Tư pháp lưu ý, bất cứ gia hạn nào cho bất cứ bên nào có thể đẩy hồ sơ này sang năm 2023. 
Thỉnh nguyện của Bộ Tư pháp khẳng định, kháng án không đòi hỏi phân tích kỹ hồ sơ thực tế vì các bên đã nhận được phần lớn thông tin. Họ cũng chỉ ra khả năng hội đồng Phúc thẩm 3 vị Thẩm phán đã ra phán quyết liên quan đến tài liệu mật chỉ trong vòng 6 ngày, là bằng chứng cho thấy tốc độ thủ tục có thể thực hiện được. 
Thỉnh nguyện cũng cho rằng, những lập luận của chính phủ về quyền tài phán của Cannon trong việc bổ nhiệm luật sư đặc biệt, và khả năng tồn tại pháp lý của những tuyên bố của ông Trump về đặc quyền trên căn bản chồng chéo với lập luận của họ về tài liệu mật. Vì vậy, Bộ Tư pháp cho rằng, không cần nhiều thời gian để các bên phát triển quan điểm của mình. 
Hương Giang (Theo The Hill) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT

Recent Comments