Sunday, March 26, 2023
spot_img

Bầu cử nghị viên quận 4, San Jose: Sau 3 ngày tái kiểm phiếu theo yêu cầu cử tri: Kết quả vẫn như cũ!

Cali Today News – Theo yêu cầu của ông Trương Nam, một cử tri đơn vị 4 thay mặt nghị viên Nguyễn Mạnh, văn phòng bầu cử Quận Hạt Santa Clara đã cho tiến hành kiểm phiếu lại (voter initiated- recount) gần 18,000 lá phiếu bầu cử đơn vị 4 kể từ ngày thứ Ba 19/7/2016.

Chi phí trả tiền kiểm phiếu theo yêu cầu do người yêu cầu là ông Trương Nam hoặc do ủy ban vận động tranh cử của đương kim nghị viên Nguyễn Mạnh gánh chịu. Dự trù chi phí mỗi ngày khoảng $2,500 mỹ kim.

Đây là cuộc kiểm phiếu lại lần thứ ba sau khi phiếu đã được kiểm bằng máy (counting machine) và sau đó được kiểm lại lần thứ nhì bằng tay (manual counting) với kết quả ứng cử viên Diệp Thế Lân thắng đương kim nghị viên Nguyễn Mạnh 12 phiếu sít sao.

Và cũng theo nguồn tin từ văn phòng bầu cử cho biết đây là cuộc kiểm phiếu chưa từng xẩy ra tại quận hạt Santa Clara từ hơn 15 năm qua.

Sau đây là những ghi nhận vắn tắt qua 3 ngày kiểm phiếu lại theo yêu cầu có trả tiền như sau\

– Xin nhắc lại là tại đơn vị 4 có 43 vùng bỏ phiếu (gọi là PRECINCT theo định nghĩa là: anyone of the sections that city is divided into when people vote in election) được ghi bằng những con số như Precinct 1403, 1410, 1411, 1416, 1420… .

Trong 3 ngày 19, 20, 21/7/2016, nghị viên Nguyễn Mạnh đã yêu cầu kiểm lại tất cả 43 precincts và chú ý nhất vào những phiếu gọi là Duplicate ballots (tạm dịch là phó bản) và yêu cầu nhân viên kiểm phiếu lấy ra những lá phiếu “duplicate ballots” này ra để xem xét kỹ lại những lá phiếu này để khiếu nại (tiếng chuyên môn gọi là challenge) xem có những phiếu nào bất hợp lệ hay hợp lệ không?

Ngày đầu tiên 19/7/2016, nghị viên Nguyễn Mạnh lấy ra 46 phiếu duplicate, ngày thứ nhì 20/7/2016 lấy ra 144 phiếu, ngày thứ ba 21/7/2016 lấy ra 117. Tổng cộng 3 ngày là 307 phiếu phó bản để khiếu nại (challenge).

Tại sao gọi là Duplicated ballots (phó bản)? Tức là những lá phiếu nguyên thủy (original ballots) gửi về được đọc bằng máy. Nhưng máy đọc không được nên thảy ra vì những lý do sau đây:

– phiếu bị rách

– phiếu bị thấm nước hoặc nước cà phê vì có thể lúc cử tri lúc ngồi vào bàn để quyết định gạch tên ứng cử viên nào đó làm đổ nước hoặc cà phê vào phiếu làm hoen ố phiếu, nên máy đọc không được. Trường hợp này rất hiếm

– vì sensor của máy bị đọc b ị lệch (mis- aligment) hoặc bị bụi

– thay vì dùng bút mực xanh hoặc đen để gạch nối liền tên của ứng cử viên, có nhiếu người muốn chắc ăn và quá cẩn thân lại dùng bút “mark pen” gạch đậm hai ba lần cho rõ để hy vọng máy đọc dễ dàng, nhưng trái lại, máy lại nhả ra.

– thay vì dùng bút gạch nối liền tên ứng cử viên, có nhiếu người lại đánh dấu (X) hoặc đánh vòng tròn như chữ (O) vào tên ứng cử viên. Vì vậy máy không đọc được.

Muốn cho máy đọc được, nhân viên bầu cử phải dùng một lá phiếu khác sạch sẽ hơn, lành lặn hơn để sao chép lại nguyên văn nội dung của lá phiếu nguyên thủy (original). Phiếu này gọi là “phó bản – duplicate ballots”. Sau khi sao chép lại, người nhân viên thứ nhất phải ký tên của mình vào cả hai lá phiếu và đưa cho 3 nhân viên khác xem xét lại có đúng không. Lúc đó lá phiếu phó bản này được xem là hợp lệ.

Sau khi Nghị viên Nguyễn Mạnh đã chọn lựa được phiếu phó bản rồi và để riêng ra một chỗ. Gần cuối giờ, lúc đó ông Matt Moreles, phụ tá văn phòng bầu cử mới mời nghị viên Nguyễn Mạnh, ứng cử viên Diệp Thế Lân cùng các quan sát viên của hai bên đến xem và nghe sự giải thích của văn phòng bầu cử, cứu xét từng lá phiếu một và quyết định là những lá phiếu này văn phòng có làm đúng không.

Kết quả: Tất cả 307 phiếu mà nghị viên Nguyễn Mạnh đem ra khiếu nại đều bị văn phòng bầu cử bác hết.

2- Mục tiêu thứ hai theo tinh thần thông cáo báo chí ngày 18/7/2016 của văn phòng bầu cử và theo thiển nghĩ của cá nhân người chuyển tin là: mục đích của người cử tri khu vực 4 viết thư xin kiểm một lại lần nữa (sau khi đã được kiểm bằng máy và bằng tay) là khiếu nại và xem xét lại (challenge) tình trạng của những lá phiếu bị cho là bất hợp lệ có đúng hay không??

Nếu đúng là bất hợp lệ thì không được tính. Còn nếu sau khi xem xét kỹ lại là lá phiếu này “hợp lệ” thì sẽ được đem ra đếm. Tức là làm hồi sinh (revive) lại những lá phiếu đã chết. Họ hy vọng là trong những lá phiếu được hồi sinh này (nếu có) sẽ đảo ngược lại tình thế.

Những lá phiếu bất hợp lệ này là những được chia ra làm 2 loại như sau :

– Những lá phiếu tạm thời (provisional ballots) bị loại ngay từ lúc đầu là những lá phiếu của người cử tri đi bầu ngay tại địa điểm bỏ phiếu bị coi như là bất hợp lệ, có thể vì những lý do như sau: không ghi danh đi bầu nên không có tên trong danh sách cử tri, thay đổi địa chỉ qua sinh sống ở khu vực khác ngoài khu vực 4, chưa có quốc tịch Hoa Kỳ…

Những người này khi đến địa điểm bầu phiếu vẫn được nhân viên phòng phiếu cho bầu bằng cách cấp phát cho những lá phiếu gọi là “phiếu tạm thời – provisional ballots” để bầu. Những lá phiếu này được để riêng trong một thùng phiếu khác với những lá phiếu chính thức.

Khi được gửi về văn phòng bầu cử, nhân viên văn phòng sẽ cứu xét và kiểm soát lại xem có hợp lệ hay không?

– Những lá phiếu bầu bằng thư (vote by mail ballots) còn gọi là bầu khiếm diện bị cho là bất hợp lệ, nên bị loại ra ngay từ lúc đầu không được tính vào những lá phiếu được đem ra đếm là những lá phiếu không ký tên trên phong bì, những lá phiếu được gửi đến văn phòng bầu cử trễ hạn (thí dụ như ngày nhận thư cuối cùng là ngày 7 tháng 6 năm 2016 theo con dấu bưu điện, mà lại gửi đi theo con dấu bưu điện là ngày 8 tháng 6 năm 2016. Như vậy là bất hợp lệ.

Những lá phiếu này sẽ được nghị viên Nguyễn Mạnh yêu cầu xem xét và kiểm lại trong những ngày sắp tới sau khi khiếu nại hết tất cả những lá phiếu “phó bản- duplicated”.

3- Thay vì trả tiền bằng cashier check, văn phòng chấp thuận cho nghị viên Nguyễn Mạnh trả tiền thẻ tín dụng cá nhân (credit card). Ngày đầu tiên trả $2,200, ngày thứ hai trả $2,504 mỹ kim. Ngày thứ ba chưa rõ. Và nghị viên Nguyễn Mạnh tiếp tục trả tiền kiểm những lá phiếu bất hợp lệ vào ngày mai, thứ Sáu 22/7/2016. Đó là mục tiêu thứ hai. Cuộc chiến vẫn còn tiếp tục có thể kéo dài đến tuần lễ tới.

4- Theo văn phòng bầu cử cho biết, cuộc kiểm phiếu lại có trả tiền không có thời hạn (no dead line). Chỉ khi nào nghị viên Nguyễn Mạnh tuyên bố xin ngưng kiểm phiếu thì chấm dứt. Nếu ông Nguyễn Mạnh cứ tiếp tục trả tiền muốn kiểm phiếu nữa thì văn phòng bầu cử cứ cho kiểm phiếu theo yêu cầu. Bao nhiêu lần cũng được.

5- Tại sao kết quả cuối cùng Diệp Thế Lân thắng Nguyễn Mạnh 12 phiếu thay vì là 14 phiếu như thông cáo báo chí của văn phòng bầu cử công bố ngày 14/7/2016 là vì vào ngày thứ Hai 18/7/2016, văn phòng bầu cử tìm thêm được 37 phiếu còn sót lại chưa được đếm. Và văn phòng kiểm lại 37 phiếu này, nghị viên Nguyễn Mạnh thêm được 2 phiếu, nên ứng cử viên Diệp Thế Lân chỉ còn thắng nghị viên Nguyễn Mạnh 12 phiếu.

Theo ông Mattt Moreles xác nhận đó là sự sai sót của con người (human error) và văn phòng đã tìm được. Ông rất tự tin tuyên bố rằng cuộc kiểm phiếu lại lần này sẽ không làm thay đổi kết quả (As counters prepared for Nguyen’s recount, they discovered 37 ballots were left out of the first county-mandated recount. That whittled Diep’s lead to a dozen votes. Moreles said the 37 ballots were overlooked as a result of “human error” but it was a county-implemented safeguard that caught it. And he’s confident the new recount won’t shift the results of the election. (San Jose Mercury News)

Phạm Bằng Tường

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT