9 địa điểm nào nóng nhất ở vùng Vịnh San Francisco mà ở đó các kỷ lục nóng bị phá vỡ?

Cali Today News – Thành phố Livermore nóng kỷ lục mọi thời đại vào ngày hôm qua thứ hai, và 8 thành phố khác trong vùng cũng bị nóng kỷ lục lá:

Livermore, 116 độ. Kỷ lục cũ là 115 độ vào năm 1950.

Santa Rosa, 112 độ, s Kỷ lục cũ là 110 độ vào năm 2020,

Gilroy, 112 độ. Giống năm 2020 và 2017.

Napa, 109 độ. Kỷ lục cũ là 102 độ năm 2020.

Kentfield, 107 độ. Kỷ lục cũ là 103 (1950).

Redwood City, 107 độ. Kỷ lục cũ là 97 độ vào năm 1983

San Jose airport, 104 độ. Kỷ lục cũ là 99 độ năm 2008

Oakland Museum, 100 độ. Kỷ lục cũ là 95 độ (2008).

San Francisco airport, 97 độ. Kỷ lục cũ là 93 độ (2004).

Nhìn chung, cái nóng kỷ lục laon toàn vùng.

ND

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus