2017: Nhiều tiểu bang Hoa Kỳ tăng lương tối thiểu

Cali Today News – Từ đầu năm 2017, nhiều tiểu bang Hoa Kỳ tăng mức lương giờ tối thiểu của người lao động.

Dưới đây là danh sách các tiểu bang với mức lương giờ tối thiểu thay đổi từ 01 tháng 01 năm 2017:

– Alaska$9.80
– Arizona $10.00 ($7.00 cho nhân viên có nhận tiền típ)
– Arkansas $8.50
– California $10.50 (áp dụng cho doanh nghiệp có trên 26 nhân viên)
– Colorado$9.30 ($6.28 cho nhân viên có nhận tiền típ)
– Connecticut$10.10 ($6.38 cho nhân viên nhà hàng/khách sạn có nhận tiền típ), ($8.32 cho nhân viên pha rượu có nhận tiền típ)
– Hawaii$9.25 ($8.50 cho nhân viên có nhận tiền típ)
– Maine$9.00 ($5.00 cho nhân viên có nhận tiền típ)
– Massachusetts$11.00 ($3.75 cho nhân viên có nhận tiền típ)
– Michigan$8.90 ($3.38 cho nhân viên có nhận tiền típ)
– Missouri $7.70 ($3.83 cho nhân viên có nhận tiền típ)
– Montana$8.15
– New Jersey $8.44
– New York$9.70 ($7.50 cho nhân viên có típ – ngoại trừ nhà hàng fast food)
– New York City:
– Doanh nghiệp trên 11 nhân viên: $11.00 (ngoại trừ nhà hàng fast food)
– Doanh nghiệp dưới 10 nhân viên: $10.50 (ngoại trừ nhà hàng fast food)
Long Island và Westchester counties: $10.00 (ngoại trừ nhà hàng fast food)

Nhân viên nhà hàng fast food:
– Trong vùng New York City: $12.00
– Ngoài vùng New York City: $10.75
– Ohio $8.15 (áp dụng cho doanh nghiệp có doanh thu trên $299,000.00)
($4.08 cho nhân viên có nhận tiền típ)
– Rhode IslandChỉ tăng mức lương cho nhân viên có nhận tiền típ ($3.89)
– South Dakota $8.65 ($4.325 cho nhân viên có nhận tiền típ)
– Vermont$10.00
– Washington$11.00

Xin lưu ý: Vài thành phố và quận hạt có luật áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức ấn định bởi tiểu bang. Nhân viên làm việc trong phạm vi các thành phố hoặc quận hạt đó phải được hưởng mức lương do chánh quyền địa phương quy định.

Trong thời gian gần đây, rất nhiều người Việt làm chủ cơ sở kinh doanh tại California cũng như tại các tiểu bang ở Hoa Kỳ đã bị phạt vạ hoặc bị nhân viên thưa kiện ra tòa vì những vấn đề liên quan đến lương bổng và giờ làm việc. Để tránh bị phạt vạ hay bị thưa kiện gây phiền toái và thiệt hại nặng nề về tài chánh, quý vị chủ doanh nghiệp tại các tiểu bang trong danh sách trên đây – đặc biệt là chủ nhà hàng và tiệm Nail – cần lưu ý để đảm bảo cho công nhân viên từ đầu năm 2017 phải được hưởng lương ít nhất là bằng mức tối thiểu mới thay đổi cho mỗi giờ làm việc, với đầy đủ chứng từ đòi hỏi bởi các luật lệ hiện hành.
Muốn biết thêm thông tin, có thể liên lạc Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh, điện thoại (949) 444-2544.

Tom Huỳnh, J.D.
T.Huynh@1stcounsel.com

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus