Thống đốc Iowa Kim Reynolds sẽ cắt trợ cấp thất nghiệp liên bang được tạo ra khi bắt đầu đại dịch năm ngoái,  bà tin rằng trợ cấp thất nghiệp đang kìm hãm nền kinh tế.

Reynolds cho biết trong một bản tin hôm thứ Ba rằng trợ cấp sẽ hết hạn vào ngày 12 tháng 6. Quốc hội đã tạo ra các chương trình vào tháng 3 năm 2020 để mở rộng mọi  người lao động có thể nhận trợ cấp và kéo dài thời gian để họ có thể nhận trợ cấp.

Tính đến ngày 17 tháng 4 – ngày gần đây nhất mà dữ liệu có sẵn – khoảng 33.000 người Iowan đang nhận thất nghiệp thông qua hai chương trình chính của liên bang, Hỗ trợ Thất nghiệp Đại dịch và Bồi thường Thất nghiệp Khẩn cấp Đại dịch.

Reynolds cho biết: “Giờ đây, các doanh nghiệp và trường học của chúng tôi đã mở cửa trở lại, những khoản thanh toán này không khuyến khích mọi người quay trở lại làm việc. “… Chúng tôi có nhiều việc làm hơn những người thất nghiệp.”

Reynolds tham gia cùng các thống đốc đảng Cộng hòa ở các bang khác, những người đã thông báo trong những tuần gần đây rằng họ cũng đang cắt giảm các chương trình bảo hiểm thất nghiệp của liên bang. 

Hỗ trợ Thất nghiệp Đại dịch cung cấp quyền lợi cho mọi người lao động không đủ điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp bình thường của tiểu bang. Điều này bao gồm người lao động tự kinh doanh, nhà thầu độc lập, những người không kiếm đủ tiền từ công việc trước đây của họ để nhận trợ cấp, những người có nguy cơ cao do COVID-19 và các bậc cha mẹ không có người chăm sóc con cái.

Đại dịch Bảo hiểm Thất nghiệp Bồi thường kéo dài số tuần mà người lao động có thể nhận được trợ cấp. 

TH