Theo một cuộc thăm dò mới của Hill-HarrisX, 61%  cử tri đã ghi danh chấp thuận công việc của Biden trong Tòa bạch Ốc, trong khi 39 % số người được hỏi không chấp thuận

Theo cuộc khảo sát gần đây, 68% cử tri ủng hộ việc Biden xử lý đại dịch coronavirus, trong khi 32%  không ủng hộ 

60% số người được hỏi cho biết họ chấp thuận việc điều hành chính phủ của ông và 40% không chấp thuận

Cuộc khảo sát cho  thấy 58% ủng hộ vấn đề kích thích việc làm trong khi 42% không đồng ý.

Tương tự, 57% cử tri ủng hộ cách xử lý nền kinh tế của ông, tuy nhiên, 43% không ủng hộ cách xử lý vấn đề của Biden.

52% ủng hộ cách xử lý của Biden về vấn đề nhập cư, trong khi 48 % không ủng hộ

Cuộc khảo sát diễn ra khi các ca nhiễm coronavirus và tử vong tiếp tục giảm trên khắp đất nước do thời tiết ấm hơn và chiến dịch tiêm chủng của Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ cũng đã thấy những tin tức đáng mừng về việc làm vào sáng thứ Sáu. Dữ liệu mới từ Bộ Lao động cho thấy sự cải thiện nhẹ trong báo cáo việc làm mới nhất, với thị trường lao động Mỹ có thêm 559.000 việc làm trong tháng Năm, tăng so với mức 266.000 của tháng Tư.

Cuộc thăm dò Hill-HarrisX gần đây nhất được thực hiện trực tuyến từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 trong số 1.893 cử tri đã ghi danh. Nó có sai số là 2,25 điểm phần trăm.

TH