Các cơ sở dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ (USPS) cho biết đã nhận được hàng ngàn lá phiếu qua thư gần một tuần sau Ngày Bầu cử, mặc dù nhiều lá phiếu sẽ không được tính do đến quá muộn.

Các lá phiếu muộn đã được báo cáo tại các cơ sở trên khắp toàn quốc hôm thứ Hai, bao gồm một số lá phiếu dành cho các cuộc đua cạnh tranh gay gắt ở Pennsylvania, Michigan và Arizona, theo tài liệu tòa án mới được Politico thu được.

Tuy nhiên, số lượng phiếu bầu nhận được tại các trung tâm gửi thư vào thứ Hai quá nhỏ để thay đổi kết quả bầu cử ngay cả khi họ có thể đủ điều kiện 

Các cơ sở bưu chính đã tìm thấy số phiếu bầu lên tới 121 ở Atlanta, 293 ở Philadelphia, 109 ở Trung Pennsylvania, 171 ở Arizona và 83 ở Detroit.

Chỉ Pennsylvania chấp nhận các lá phiếu đến sau Ngày Bầu cử ba ngày, miễn là chúng được đóng dấu bưu điện trước ngày 3 tháng 11. Việc gia hạn theo lệnh của Tòa án Tối cao tiểu bang đã hết hạn vào thứ Sáu.

Nhiều người ủng hộ quyền bỏ phiếu đã kêu gọi sự chú ý đến sự chậm trễ đáng kể qua thư USPS dẫn đến cuộc bầu cử năm 2020, vì hơn 1 triệu phiếu bầu đến muộn đã được báo cáo trước cuộc bầu cử sơ bộ năm nay.

Theo các tài liệu được công bố hôm thứ Ba, không rõ có bao nhiêu lá phiếu đến muộn vào thứ Hai đã được đóng dấu bưu điện vào Ngày Bầu cử.

Trong một tuyên bố từ chối trách nhiệm với tòa án, Bưu điện lưu ý rằng số lượng phiếu bầu được báo cáo nhận được hôm thứ Hai có thể là một con số thấp vì không phải tất cả các lá phiếu qua thư đều được đánh dấu bằng mã để nhận dạng chúng.

Hill đã liên hệ với USPS nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.

Các phương tiện truyền thông tuyên bố hôm thứ Bảy rằng Joe Biden (D) sẽ là tổng thống đắc cử 

Trong khi các lá phiếu tiếp tục được kiểm đếm ở các bang như Alaska, Arizona, Georgia và Bắc Carolina, những bang khác đang chuẩn bị bước vào giai đoạn kiểm phiếu lại, chẳng hạn như Georgia và Wisconsin.

TH