Wednesday, February 28, 2024

Ý NGHĨA BÁNH CHƯNG BÁNH DÂY TRONG LỄ VẬT DÂNG CÚNG ÔNG BÀ, TỔ TIÊN NGÀY TẾT

BÀI TRÍCH 16: KHƠI GIÒNG HUYỀN SỬ VIỆT

  • Về Nguồn Gốc Của Lễ Vật

Thông thường viêc truyền ngôi vua dưới thời phong kiến, vua cha thường truyền lại cho người con trai cả giòng chính (Con của chính cung hoàng hậu), nhưng vua Hùng Vương 6 không truyền theo thông lệ mà mà truyền theo cách tuyển chọn nhân tài, thông hiểu Đạo Lý qua thi cử. Và, cuộc thi để chọn người truyền ngôi cửu ngũ cũng khác thường. Hùng Vương 6 có những 20 hoàng tử dự thi. Đề thi của Ngài ra là: Hãy làm món ăn có ý nghĩa để dâng cúng lên cúng tổ tiên. Các hoàng trử khác, kẻ lên núi, người xuống biển để tìm sơn hào hải vị, vật ngon của lạ, riêng hoàng tử Tiết Liệu, nhà nghèo không biết làm món g ì để dự thi, đêm nằm trằn trọc mãi và ngũ lúc nào không hay. Trong giấc ngũ, ông mộng thấy được một bà tiên mách dạy cho cách làm bánh chưng, bánh dầy với những chất liệu có sẵn là nếp, thịt heo, hành, tiêu, muối và đậu xanh. Tất cả là 6 thứ, 5 thứ sau là để làm nhân bánh chưng và hai bánh có từ đó.

  • Ý Nghĩa Của Lễ Vật:

Đạo Ông Bà đích thực là Đạo trong nghĩa Đạo là Con Đường. Khi là Con Đường thì nó là cái chưng ra chính-nó-là-nó-là, giúp ta trực tiếp tiếp cận bằng mắt qua những gì nó chưng ra để thấy tượng dẫn vào Đạo chứ không phải bằng ngôn ngữ. Hiểu biết ý nghĩa của hai bánh nầy là qua cái tượng của bánh chưng ra: Một bánh có tên là bánh chưng, một bánh có tên là bánh dầy.

Chưng là chưng trình, là để lộ ra cho ta thấy. Dầy là dày, là đầy, chưng dầy là viên mãn, tròn đầy. do tượng 2 bánh chưng ra hình vuông, bánh dầy hình lum lum tròn. Một vuông, một tròn là tượng của một Âm, một Dương. Khi nói về tính thể của vuông tròn thì một thuộc tính Càn (__), một thuộc tính của Khôn (_  _) mà Càn Khôn cũng là tính của Trời Đất, từ đó mới có câu nói trời tròn, đất vuông. Vuông tròn ở đây nhằm nói về tính thể của Đất Trời trong cách nói của người xưa để đi vào Đạo Lý Biến Dịch khi ta liên kết với hai tượng của bánh với hai của hình Hà Lạc một vuông, một tròn.

Dưới thời của nhà thiên văn học Gallilé có sự hiểu sai về hai từ dùng trong hai ý nghĩa khác nhau về từ “trời tròn, đất vuông” mà có vụ án Toà Thánh thời Trung cổ xử nhà bác học nầy. Tiếc rằng, cho đến hôm nay chưa có người gải thích để giải tỏa “nỗi oan Thị Kính” nầy để vong hồn nhà bác học và các nhà linh hướng thời bấy giờ được nhẹ nhàn ở một nơi nào đó! Thật ra, cái mâu thuẫn nầy là do bởi ngôn từ không chuyển tải được Đạo, khiến có sự hiểu sai về lời kinh chứa đựng hai từ vuông tròn: Kinh muốn đề cập tính thể của vuông tròn của ĐấtTrời, nhà thiên văn học lại nhìn đất trời dươi góc độ của hình thể của trời đất!

Luận về ý nghĩa của hai bánh như trên thì cũng mới chỉ đi vòng vòng bề ngoài mà chưa chỉ rõ cái ý nghĩa thiết yếu và đích thực mà Tiết Liệu muốn qua hai hình đó gói ghém vào trong để dẫn vào Đạo Lý, dưới đây mới là tượng quan trọng để diễn ý mà hai bánh chưng ra:

Ngày xưa, bánh chưng được gói cột bằng 4 nuộc lạc bằng tre chia chia chiếc bánh thành 9 ô (cửu cung), y như hình Lạc Thư, như hình dưới:

Như vậy, ý nghĩa đích thực của bánh chưng chính là cái tượng nhằm chưng ra hình Hà Lạc. Cũng vậy, bánh dầy có tượng tròn giống tượng của Hà Đồ như hai hình dưới:

Quan sát kỹ hai hình Hà Lạc để thấy ý nghĩa hai hình nầy (cũng là ý hình hai bánh) chưng ra, xin được làm sáng tỏ:

Lạc Thư (tượng của bánh chưng) là hình vuông trên đó gồm 45 chấm trắng đen (25 chấm trấng, 20 chấm đen).

Hình Hà Đồ (tượng của bánh dầy) trên đó có 55 chấm đen trắng (25 trắng, 30 chấm đen). Tổng số chấm đen trắng trên hai hình là: 45 + 55 = 100 chấm đen trắng. Đen trắng tượng trưng cho âm dương, gái, trai tương đồng với số con trong bọc Mẹ Âu Cơ 100 trứng, 100 con: Huyền thoại bọc Tiên Rồng 100 trứng và huyền thoại Tiết Liệu đều hướng về cùng một mục đích là nhằm dẫn lối để mở  ĐƯỜNG VÀO VIỆT DỊCH VÔ NGÔN cũng là đường vào ĐẠO ÔNG BÀ

Nói vậy nghe cũng xuôi tai, hợp lý? nhưng tại sao huyền thoại bảo con của Mẹ Tiên Cha Rồng đều là trai? Có điều gì trái khuấy ở đây không? Thưa không! Nói 100 trứng là nói đến tổng số chấm đen trắng trên hai hình Hà Lạc như là thứ trứng (noãn sào) rất nhiều còn trong bụng mẹ, nói 100 con là nói số con cái (hay mọi thứ mọi loài trong đất trời) và nói con đều là trai là muốn nói con của Cha Rồng Mẹ Tiên đều mang tính Hùng mạnh, là tính dương! Cha TRÍ (tính Dương), Mẹ Nhân (tính Âm), con Hùng (tính dương). Ba tính nầy mang tính thiết yếu hiện diện trong mọi sự vật, nó như là chiếc Kiền Ba Chân Táo Quân mà tôi đã nhiều lần đề cập rồi: Con là con C…, Cái là “cái ấy” của phái nữ hay cái của loài sinh thực vật giống cái.

100 gồm 50 đen (gái) 50 trắng (trai) mà từ ngữ Việt gọi là con cái, Âm Dương và nếu đem số 100 âm dương viết dưới dạng Lý Số/Dịch Số thì sẽ cho ra toàn bộ môn Dịch Lý Vô Ngôn …

Còn nữa, ngày nay việc làm bánh chưng đã “thất truyền”, đã làm mất đi động năng để chưng ra Đạo Lý. khi làm bánh chưng người ta dùng nhiều loại dây buộc bánh và cột bánh đủ cách. Xưa kia không vậy, mà dùng lạc tre, trúc, giang,  nứa … làm lạc buộc bánh và buộc bánh và buọc bánh sao cho tạo ra được hình 9 ô. Ngày trước với ý chĩ dùng 4 nuộc lạc tre, điều nầy mang ý nghĩa văn hóa, hình 9 ô gợi ra tượng hình Lạc Thư, không dùng dây buộc khác mà dùng loài trúc, tre  là nhằm nhắc về nền văn hóa đặt trên tảng của tre, trúc của nam phuơng, đúng hơn, là nền văn hóa Việt Nho khởi đi từ thời nhà Hạ. Về sau, sau khi nhà Thương diệt Hạ nhà Thương truyền dần cho đén đời Hán, Hán Nho cũng lấy trúc làm vật biểu cho cho nền văn hóa của người quân tử Tàu …

Hiểu thế nầy mới giải thích được huyền thoại Phù Đổng Thiên Vương sau khi dùng gậy sắt, ngựa sắt phá tan giặc Ân lại nhổ tre đánh tiếp, mang lấy ý gì. Đánh bằng tre trúc là đánh bằng văn hóa Đạo Lý Viêt Nho lấy cương nhu mà giáo hóa: “Cương nhu dĩ gáo bất báo vô đạo”! tức đánh bằng văn hóa Dịch Lý mong cho địch cải sửa cái đầu cùu của mình mà bỏ đi tánh hung bạo, vô Đạo mà trở về vớ lương giáo (giáo đặt trên căn bản Dịch Lý Nguyên Nho, tức văn văn Hóa Dịch)

Trên đây là ý nghĩa nòng cốt của chuyện bánh chưng bánh dầy, nhưng trong sâu thẳm của truyện còn chứa nhiều điều liên quan được chưng ra bở môn Dịch Lý Việt Nho,  là có nguồn gốc Việt và ý nghĩa còn rất cao sâu thấy được qua tượng ẩn chứa trong huyền thoại có các huyền số chứa trong.

Thật thế, nói là Nguyên Nho là nói cái nguyên thủy, uyên nguyên của môn Dịch Lý, mà Dịch ch3 xảy ra khi có hai phần tố Âm Dương (huyền văn gọi là Tiên Rồng) mà Hán Nho, nói về Dịch nhưng lại duy dương, loại trừ yếu tố âm Tiên mà cô dương thì làm gì có sinh mà có Dịch. Ngược lại, qua tinh thần của huyền Thoại Tiết Liệu thì nguồn gốc sâu thẳm của hai bánh (xuyên qua tượng 2 hình Hà Lạc) từ Mẹ Tiên (Mẹ Âu Cơ báo mộng dạy Liêu Lang làm bánh), cặp cùng vớ Cha Rồng mới sinh ra 100 con. Sự kết hợi Âm Dương Hai thành Một (Kinh Huyền Thoại Chia Con), “nhất Âm, nhất Dương chi vị Dịch”. Dịch chỉ xảy ra khi hội đủ 2 yếu tính Âm Dương từ đó mới có Đạo Biến Dịch. Chỉ cần một điều nầy cũng đủ chỉ ra Kinh Kịch là của giòng Việt tộc, nhưng vẫn chưa hết, trong truyện Hùng Vương 6 còn có những con huyền số thêm vào để diễn huyền ý nầy sâu xa hơn nữa:

_ Ý Nghĩa Con Huền Số 2 (2 loại bánh, 1 chưng, 1 dầy) trong ý nghĩa nó là con huyền số:

2 chuyển qua lý số dạng Dịch nòng nọc là 010/000 tức con THỦY ĐỊA TỶ /. Tỉ là giao tiếp, gặp gỡ, tượng chưng ra là: Thủy là nước, Địa là Đất. Đất nước, Âm Dương gặp nhau thì sinh nẩy muôn loài.

_ _Ý Nghĩa Con Huền Số 4 (4 nuộc lạc cột bánh): Ngoài ý là để tạo hình cửu cung (tức Lạc Thư), con 4 còn có nghĩa nữa khi đổi sang hệ Lý Số là con 100/000 tức LÔI ĐỊA DỰ, dự là quyền lực và thuận hoà, vui vẻ, tượng số chưng ra Chấn/Lôi là Rồng, là vua, là quyền lực ở trên và Địa là nhu thuận, thuận theo. ở dưới.

_ Ý Nghĩa Con Huyền Số 5: 5 là 5 thứ làm nhân nằm giữa bánh chưng, là đậu xanh, thịt heo, hành, tiêu và muối. Con 5 đổi ra Lý số là con LI/ HỎA 101 () tao ra bởi hai trụ đèn và Lư Hương, hay là con quái số nầy được xếp nằm phía Nam của đồ hình Bát Quái Hạu Thiên, nói lên là Đạo phương Nam vì hội đủ trung chính như đã có lời bàn trong những bài trích trước.

_ Ý Nghĩa Ý Nghĩa Con Huyền Số 6 (Hùng Vương 6, 6 thứ vật liệu làm bánh chưng dầy là: nếp, thịt heo, đậu xanh, hành, tiêu, muối biển)

6 viết ra Lý số là con Trạch Địa Tụy 011/000 (/). Tụy là nhóm hợp, hội hợp (Vua Hùng 6 hợp các hoàng tử), tổng hợp (6 thứ vật liệu để làm bánh). Trong ý nghĩa văn hóa hóa. Ý nầy có được do con huyền số 6 chưng ra Lý đồng thuận trong tinh thần cung kính …. Nhóm hợp qua nghĩa của con 6 TRẠCH ĐỊA TỤY nêu bậc việc Hùng Vương đã làm để tìm người tài đức mà trao ngôi vua. Nhóm hợp (Trong ý nghĩa của con Lý Số 6), là cần người có uy quyền Trạch hành Kim, uy quyền như lại hiền hòa, vui vẻ, lịch lãm đứng ra tổ chức cuộc thi tuyển chọn vua (ở đây là vua Hùng ý nầy được gợi ra do từ ý nghĩa của con Đoài ngoại quái (). Còn ý của thuận hòa là ý của con Khôn (), nội quái .

Sử dụng lời trong huyền thoại là chuyện chẳng đặng đừng ở bước đầu để qua đó người học Dịch quan chiêm mà có được tượng ý và tượng số trong lời dạy của người xưa là học Dịch cần theo qui trình là cần: “Bỏ lời lấy tượng bỏ tượng lấy ý, bỏ ý  lấy Đạo_ Con số 9 (Bánh chưng với 4 nuộc lạc buộc tạo hình Lạc Thư.

_ Ý Nghĩa Con Huyền Số 18 (Tiết Liệu là Hoàng Tử thứ 18 kèm với lời huền tự là  “nhà nghèo”)

Con 18 đổi ra Lý Số là con Thuần Khảm 010/010 tức /. Khảm là khẳm (có tượng là con thuyền chở khẳm) chưng ra tượng hiểm nghèo, nguy hiẻm vô cùng, trên cũng quái Khảm (khẳm) dưới cũng quái Khảm (khẳm), là tượng của con thuyền chở nặng giữa biển cả mênh mông, không khác với hình ảnh những con thuyền vượt biển chở đầy người tìm đường di tảng trong biến cố tháng 4/75).

Con huyền số 18 chỉ tình trạng của Tiết Liệu khó khăn so với những hoàng tử khác nhưng đã thắng cuộc thi nhờ vào chí thành “chí thành thông thánh” mà cũng muốn làm việc lớn là nhờ tâm thanh “Duy tâm thanh hành hữu thượng” (Xin đọc quái Thuần Khảm trong Kinh Dịch)

_ Ý Nghĩa Con Huy ền Số 20 (20 hoàng tử): 20 viết ra Lý số với dạng nòng nọc là 100/ 010 và dạng Dịch Càn Khôn là Lôi THỦY GIẢI /. Giải là giải quyết giải tỏa hay làm tan biến những khúc mắc, chướng ngại mà tượng của nó là sấm sét, biển động … Nghĩa trong huyền thoại là giải quyết cái khó khăn của Tiết Liệu để được chọ làm người giữ ngôi cửu ngũ trị nước. (Nên tham khảo thêm con Giải trong Kinh Dịch).

Chỉ cần một số huyền số như trên vừa kể ra, thì cũng đủ chưng ra rõ ràng ý nghĩa câu chuyện hội hợp để tuyển chọn người tài đức tinh thông Gia Đạo mà truyền ngôi vua. Tuyệt vời thay lối sử dụng huy ền văn thông qua huyền thoại Việt để làm lối dẫn vào Đạo học!

  • Ứng Dụng Tượng Của Lễ Vật Chưng Dầy (cũng chính là ứng dụng của Hà Đồ Lạc Thư sẽ được đề cập trong những bài đọc thêm về sau)

Tạm kết phần nầy: Tượng bánh chưng, bánh dầy là hình tượng gợi ra hai tượng của hai hình Hà Lạc dùng để dẫn vào Đạo Việt Dịch, là cơ cấu cơ bản của Việt Nho. Qua truyện nầy chứng tỏ Liêu Lang đã thông rành Đạo Dịch (cũng là Đạo Ông Bà giòng Việt tộc và cũng là Đạo của Càn Khôn/Trời Đất), nên được vua Hùng 6 truyền ngôi cho Ti êt Liệu để làm vua để trị, nước an dân. Hai bánh do Tiết Liêu dâng lên nhà vua để cúng Ông Bà, Tổ Tiên đủ nói lên Ông Tiết Liêu là một hiền tài thông rành Đạo Lý Càn Khôn/Ông Bà. Vua chọn Tiết Liêu, thay vì là chọn những hoàng tử khác, là chọn chọn đúng người vào đúng việc! Rõ ràng là Hùng Vương 6 chọn người thông rành Đạo Lý để làm vua trị nước chứ nào phải là người làm đầu bếp “chef cook” thông qua thức ăn dâng cúng! Tuyệt vời thay văn huyền thoại và cách chọn người qua huyền văn với những con huyền số chứa trong!

Qua phần viết nầy, một lần nữa nhắc ta về cách đọc huyền thoại Việt là cần đọc theo lối “quan chiêm” (quan sát và chiêm nghiệm) của nhánh  ăn hóa gia chất gia, là nhằm để lấy tượng mà dẫn ta vào Đạo Càn Khôn, Càn Khôn mới vận hành sự chuyển biến chuyển hoá biến dịch của Sự Vật và tượng của Sự vất chưng ra mà ta mới thấy Đạo đạt Đạo như Khổng nói: “Signs and symbols rule the World nó Word nor laws” Như phần ở bài trích mở đầu văn hóa dung tượng khác hẳn với lối dùng ngôn ngữ để diễn ý như nhánh của các văn gia và triết gia khác diễn ý bằng ngôn ngữ qui ước cạn ý, rậm lời khiến người đọc, người nghe hiểu sai chệch mang lấy sự chống bán, chia rẽ.  Điển hình là cũng từ một Thánh Kinh cựu Uớc TCG mà tùy thời, tùy người hiểu lời kinh thánh mỗi khác khiến Đức Jésus Christ phải nhắc nhở con chiên của Ngài rằng lời của Ngài chỉ là dụ ngôn, muốn đạt Đạo hay Nước Thiên Đàng phải cần mạc khải: “Ta nói nước Thiên Đàng bằng mạc khải và người ngoại Đạo bằng dụ ngôn”. Dụ ngôn là mượn chuyện mà truyền ý qua lời tạm lời không là Đạo Thường Hằng như Lão Tử nói:: “Đạo khả Đạo phi thường Đạo”

Và cũng chính vì dụng lời thay vì dụng tượng như lối của huyền văn huyền thoại mà nhiều tôn giáo nẩy nhánh t ừ Do Thái Giáo và trong qúa khứ đã chống đối mãnh liệt nào là: TCG La Mã, Chánh Thống Giáo, Anh Quốc Giáo, Tin Lành Giáo … Riêng giáo phái Tin lành đến hôm nay đã chia hành hơn nhưng 300 giáo phái khác nhau … Qủa không sai là:

“Ngôn từ cạn ý rậm lời

Chỉ vô ngôn mới rộng khơi nhiệm màu” (Thơ TĐ NVN)

(Còn tiếp)

San Jose, ngày 26 tháng 01/19

Nay kính. Nguyên Việt Nho

PS: Bài trích nầy nhằm vào dịp “Tết ta” mang đầy tính đặc thù của nền văn hóa ta. Trong dịp Tết nầy, nếu bất cứ cơ quan truyền thông,  báo chí nào, cả  trong và  ngoài nước, có cùng chí hướng đề cao việc về nguồn Văn Hóa Việt để xác định bản tính Việt, xin cứ tự nhiên lấy đăng tải. Người viết không đòi hỏi nhuận bút hay bất cứ đều gì, Free tất cả, chỉ xin tôn trọng tác quyền. Người viết chỉ mong phát huy nền văn hóa Vô Ngôn Cổ Việt dùng tượng thay lời rất độc đáo thuộc nhánh Văn Hóa Đao Học mà hầu như không tìm thấy ở bất cứ nền văn hóa nào khác của nhân loại, rất mong được sự hưởng ứng  của nhiều người!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT

spot_img