Saturday, May 27, 2023
spot_img

Tập Cận Bình củng cố quyền hành của mình trong quân đội Trung Quốc

Cali Today News – Chủ Tịch Tập Cận Bình đã có một chức danh mới trong quân đội Trung Quốc, trong cố gắng mới nhất nhằm áp đặt quyền lực cá nhân lên toàn thể quân đội Trung Quốc.

Giờ đây ông Tập còn là ‘tổng chỉ huy các lực lượng hành quân phối hợp’, sau khi đã nắm 3 ghế là Chu Tịch Đảng, Chủ Tịch Nhà Nước và Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương. Nhiều nhà bình luận nói vai trò mới của ông Tập giống như ‘Commander in Chief’ của TT Hoa Kỳ.

Đường lối ngoaị giao của Trung Quốc đặc biệt trở nên hung hăng khác thường kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền hành rộng lớn. Hình ảnh mới nhất của ông ta la ăn mặc quân phục đi thăm một trại binh mới đây.

Báo chí ngoại quốc nhận định là giờ đây với chức danh mới, Tập muốn gửi tín hiệu là ông ta nắm trọn quyền kiểm soát quân đội Trung Quốc, kể cả các tướng lãnh chỉ huy các đại quân khu.

Tập Cận Bình luôn hô hào phải xây dựng một quân đội Trung Quốc “hiện đại, hữu hiệu và kỹ thuật cao” trong thời đại mới và tin về chức danh mới của Tập cho thấy ông ta cương quyết muốn chỉ huy quân đội loại này.

Tập đã hô hào giới quân nhân khi đi thăm một trại binh là ‘quân đội Trung Quốc cần phải tuyệt đối trung thành với đảng và nhà nước và phải chiến thắng trong mọi cuộc chiến’

Đào Nguyên (BBC)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT