Saturday, January 28, 2023
spot_img

 Đường Qua Phản Thế Giới Vùng Đất Hứa Của Thần Tiên

(Bài viết trích từ chương 3 của sách Phản Thế Giới, Vùng Đất Hứa Của Thần Tiên)

                                            Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh

Khi quan sát hình ảnh có ký hiệu Âm Dương do người hành tinh tạo ra trên các đám lúa, tôi lục loại tìm kiếm thêm những hình ảnh khác có các ký hiệu như Bát Quái, Tứ Tượng, Hào, thì không thấy.

Tôi nghi ngờ thuyết Âm Dương là do người Phương Đông phát minh và hình ảnh có ký hiệu Âm Dương trên các đám lúa do người hành tinh tạo ra với mục đích muốn dạy cho chúng ta một cái gì đó liên quan đến nền văn minh của họ.

Tôi xin trình bày ý nghĩ của tôi sau khi quan sát hình ảnh thứ nhất : 

1.- Hình Ảnh Thứ Nhất :

Hình ảnh này gồm một ký hiệu Âm Dương nằm ở trung tâm, bên ngoài bọc bởi vành đai tròn trong đó gồm 12 ô, trong mỗi ô 1 có vòng tròn nhỏ và các vạch ngang nhỏ đi từ trong ra ngoài và lớn dần.

Theo cái nhìn của tôi, điều mà người hành tinh muốn diễn tả trong hình này là những thứ có liên quan đến Thời Gian. Lý do làm tôi nghĩ người hành tinh muốn diễn tả những thứ có liên quan đến Thời Gian là vì cái vành đai to bọc bên ngoài quanh ký hiệu Âm Dương có 12 ô. Trong mỗi ô lại có một cái hình tròn nhỏ. Hình tròn nhỏ này có thể được diễn tả là hình ảnh mặt trăng, 12 ô có thể là 12 tháng. Các vạch trắng đi từ nhỏ đến to dần trong mỗi ô có thể diễn tả là lực quay của vật quay được phát ra tạo được một Vùng Thời Gian để bảo vệ ký hiệu Âm Dương hay vật thể quay bên nằm bên trong.

Hình ảnh có ký hiệu Âm Dương do người hành tinh tạo ra trên các đám lúa

Một năm có 12 tháng với 12 con trăng là hình ảnh liên quan đến Thời Gian. Như vậy, Hình ảnh thứ nhất này trên đám lúa cũng nhắm mục đích diễn tả những thứ có liên quan đến Thời Gian.

Cái vành đai to có 12 ô mang nghĩa 12 tháng bọc quanh cái hình thể của ký hiệu Âm Dương, ký hiệu Âm Dương là hình ảnh giống hai con cá đang quay hay hai cánh quạt đang quay hay vật quay. Trái đất là một vật quay nên ký hiệu Âm Dương có thể là hình ảnh để diễn tả trái đất.

Toàn thể hỉnh ảnh có thể người hành tinh mưốn diễn tả trái đất quay tạo ra Thời Gian 12 tháng. Vành đai tròn bên ngoài ký hiệu Âm Dương có thể người hành tinh muốn diển tả Vùng Thời Gian do lực quay của trái đất tạo ra để bảo vệ trái đất nằm bên trong.

Trái đất là một vật thể quay tạo ra Thời Gian, vậy những vật thể quay khác như dĩa bay hay thiên hà quay cũng tạo ra được Thời Gian. Lực quay của vật thể quay trái đất tạo ra Vùng Thời Gian bảo vệ nó nằm được trong Vùng Thời Gian do nó tạo ra thì những vật quay khác như dĩa bay hay thiên hà quay cũng tạo ra được Vùng Thời Gian bảo vệ nó nằm được trong Vùng Thời Gian do nó tạo ra hay không?.

Trong thế kỷ qua, các khoa học gia đã xác nhận trong vũ trụ có một vùng mà chúng ta không thẻ tiếp cận được vì khác Thời Gian gọi là Chiều Không-Thời Gian hay Chiều Thứ Tư, trong đó có loại năng lượng và vật chất khác gọi là Năng Lượng Tối và Vật Chất Tối. Theo nhiều thí nghiệm khoa học đã xác nhận số lượng Vật Chất Tối trong vũ trụ nhiều gấp 4 lần số lượng vật chất thông thường.

 

2.- Hình Ảnh Thứ Nhì :

Hình ảnh thứ nhì này có thể có nghĩa giống hình ảnh thứ nhất là một vật đang quay. Các vòng tròn bên trong diễn tả vật quay, các răng cưa bên ngoài các vòng tròn đó diễn tả động thái quay của vật đó đang quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, bên ngoài vật quay là một Vùng Thời Gian do lực quay của vật quay tạo ra để bảo vệ vật quay nằm bên trong Vùng Thời Gian do nó tạo ra.

Quan sát hình ảnh bày tôi nghĩ điều mà người hành tinh muốn diễn tả là vật quay khi quay thì lực quay của nó sẽ tạo ra Vùng Thời Gian bên ngoài để bảo vệ vật quay nằm trong Vùng Thời Gian do nó tạo ra. Vật quay có thể là dĩa bay, hành tinh hay thiên hà, nếu là thiên hà thì Vùng Thời Gian do lực quay nó tạo ra sẽ là một vùng rất rộng lớn.

Hình ảnh này lại có nhiều nét giống hình ảnh một thiên hà đang quay, các vòng tròn bên trong có lẽ người hành tinh muốn diễn tả các tinh tú trong một thiên hà, các răng cưa là động thái quay của thiên hà, bên ngoài các răng cưa là Vùng Thời Gian do lực  quay của thiên hà tạo ra.

Tôi xin trình bày thêm những ý nghĩ và những thắc mắc của mình sau khi đã quan sát 2 hình ảnh trên:

.- Vật quay trái đất quay tạo ra Vùng Thời Gian bên ngoài nó thì những vật quay khác hay hành tinh khác hoặc những thiên hà khác quay theo chiều quay khác với chiều quay trái đất (quay ngược chiễu)  có tạo ra Vùng Thời Gian khác, Chiều Thứ Tư, hay không?

,- Lực quay của những vật quay khác này  có tạo ra Vùng Thời Gian để bảo vệ nó nằm được trong Vùng Thời Gian do nó tạo ra hay không?

.- Chiều quay của vật quay có liên hệ với Thời Gian hay không?

.- Khi nghiên cứu những bức ảnh các thiên hà va chạm nhau cung cấp bởi viễn vọng kính Hubble, nhờ có gắn tia hồng ngoại tia cực tím, nên có thể ghi lại được màu sắc khác nhau của Vật Chất và Phản Vật Chất. Ta đã thấy được màu của Phản Vật Chất nhiều hơn màu của Vật Chất ở trong vùng khi các thiên hà va vào nhau.

Vậy thì thiên hà chứa các Phản Vật Chất đó quay theo chiều nào mà chúng ta không thể nhìn thấy ? Có phải chúng quay ngược chiều hay không?

Cái gì che chắn các Phản Vật Chất của thiên hà đó ra khỏi tầm nhìn chúng ta ? Phải chăng đó là Vùng Thời Gian do lực quay của vật quay tạo ra bảo vệ được nó nằm ngoài tầm mắt chúng ta?

.- Nếu lực quay của vật quay không tạo ra được Vùng Thời Gian thì các khoa học gia tựa vào cái gì để chứng minh có Chiều Thứ Tư?

.-Có hình ảnh nào trên các đám lúa do người hành tinh tạo ra diễn tả và giải thích những điều tôi thắc mắc vả suy nghĩ của tôi hay không?

3.- Hình Ảnh Thứ Ba:

Hình ảnh thứ ba là hai vật quay quay ngược chiều nằm cạnh nhau, hình ảnh này có thể là hình ảnh do người hành tinh tạo ra trên các đám lúa để diễn tả và giải thích những điều phù hợp với những thắc mắc và suy nghĩ mà tôi có được sau khi quan sát hình ảnh thứ nhất và thứ nhì.

Hình ảnh này có thể được diễn tả những điểm sau:

a.- Hai vật quay quay ngược chiều (theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ) nằm cạnh nhau sẽ tạo ra hai Vùng Thời Gian khác nhau nên trong vũ trụ có một vùng khác Thời Gian (vùng Không Gian 3 chiều và vùng Chiều Thứ Tư hay Chiều Không-Thời -Gian).

b.- Bên cạnh thiên hà có một thiên hà khác quay khác chiều (ngược chiều) nên nằm trong Vùng Thời Gian khác mà chúng ta không thể nhìn thấy.

c.- Bên cạnh trái đất là hành tinh của người hành tinh nhưng vì nằm trong một Vùng Thời Gian khác do một thiên hà quay ngược chiều với ngân hà tạo ra nên chúng ta không thể nhìn thấy.

Từ hình ảnh này ta có thể suy ra:

a.-Cấu trúc của thiên hà gồm 2 thiên hà quay ngược chiều nhau nên nằm trong 2 Vùng Thời Gian khác nhau do đó chúng không thể liên lạc hay tiếp cận với nhau được. Hố Đen nằm ở trung tâm mỗi thiên hà hút các vật chất đẩy ra sau hố đen để thành lập một sao mới, sao mới nảy phát triển thành một thiên hà khác quay khác chiều (ngược chiều) với thiên hà tạo ra nó và nằm trong Vùng Thời Gian khác, Chiều Thứ Tư.

b.- Người hành tinh cư ngụ trong một hành tinh thuộc Vùng Thời Gian khác (Chiều Thứ Tư) đã dùng dĩa bay (một vật quay) di chuyển qua về hai Vùng Thời Gian khác nhau để đến trái đất.

c.- Có hỉnh ảnh nảo trên các đám lúa do người hành tinh tạo ra để diễn tả cho chúng ta biết sự di chuyển này không ?

Hình Ảnh Thứ Tư :

Khi các nhà khoa học tìm được Chiều Thứ Tư trong vũ trụ. Họ có tạo một hình ảnh (Hình ảnh thứ tư) để giải thích và diễn tả vị trí của không gian 3 chiều và Chiều Thứ Tư.

Tôi nghĩ nếu bạn nhìn vào và hiểu được hình ảnh của các khoa học gia vẽ ra thì bạn cũng sẽ hiểu được hình ảnh thứ ba của người hành tinh trên các đám lúa vì chúng có chung mục đích : diễn tả 2 Vùng Thời Gian khác nhau trong vũ trụ.. 

Hình ảnh thứ tư này do các khoa học gia vẽ ra để diễn tả Chiều Thứ Tư, họ vẽ các đường ngăn cách giữa 2 Vùng Thời Gian khác nhau là những con đường ống, Con đường ống này di chuyển làm cho Thời Gian chuyển động và Không Gian chuyển động theo. Từ đó vũ trụ có hai vùng Không Gian khác nhau (vùng Không Gian ba chiều và vùng Không-Thời-Gian hay Chiều Thứ Tư)

Con đường ống không có Thời Gian là những con đường ống ngăn cách hai vùng Thời Gian khác nhau, con đường tắt không lệ thuộc Thời Gian trong vũ trụ. Con đường ống này, theo các khoa học gia, là con đường du hành ngắn nhất trong vũ trụ.

Vì hình vẽ này mà các khoa học gia cho rằng Không Gian co giản, ngoài ra các khoa học gia cũng  không thể giải thích cái gì tạo ra Chiều Thứ Tư.

Trong lúc đó theo hình ảnh thứ ba thì người hành tinh không đề cập đến Không Gian và đường ống di chuyển không lệ thuộc Thời Gian, Người hành tinh còn cho biết Vùng Thời Gian khác (Chiều Thứ Tư) được tao ra là do một vật quay quay ngược chiều. Vật quay đó có thể là một hành tinh hay một thiên hà nếu là thiên hà thì lực quay của nó sẽ tạo ra một Vùng Thời Gian bảo vệ nó nằm được trong Vùng Thời Gian do nó tạo, dó là một Vùng Thời Gian thật là rộng lớn.

Hình Ảnh Thứ Năm:

Hình ảnh này gồm hai ký hiệu Âm Dương hay hai vật quay quay ngược chiều nhau, bọc bên ngoài hai vật quay đó có những vòng tròn đen trắng, bên ngoài những vòng đen trắng đó là những vạch đi từ nhỏ đến to dần lên đâm vào các vòng tròn đen trắng nằm bên cạnh..

Quan sát hình ảnh thứ năm tôi nghĩ :

Hình ảnh hai ký hiệu Âm Dương trên đám lúa là hình ảnh của  hai vật quay quay ngược chiều nhau nên tạo ra hai Vùng Thời Gian khác nhau (Thời Gian ở không gian 3 chiều và Chiều Thứ Tư ).

Hình ảnh diễn tả du hành qua về hai Vùng Thời Gian khác nhau.

– Phía ngoài mỗi ký hiệu Âm Dương có các vòng tròn đen và trắng bọc bên ngoài là muốn diễn tả Vùng Thời Gian do lực quay của nó tạo ra khi nó quay hay Vùng Thời Gian mà nó đang ở trong đó.

– Bên ngoài 2 vòng tròn đen trắng đó là những vạch đen trắng khác đi từ nhỏ đến to dần lên và đâm vào các vòng tròn đen trắng bên cạnh là muốn diễn tả chúng ta có thể di chuyển qua về hai Vùng Thời Gian khác nhau bằng cách tăng độ quay của vật quay.

Nói cách khác là toàn bộ hình ảnh thứ năm, người hành tinh muốn dạy cho chúng ta biết là chúng ta có thể du hành qua về 2 Vùng Thời Gian khác nhau (Thời Gian của không gian 3 chiều và Chiều Thứ Tư) bằng cách tăng độ quay của các máy quay trong các vật quay như dĩa bay.

Sau khi quan sát hình ảnh thứ năm này tôi muốn trình bày ý nghĩ của mình :

Các khoa học gia ngày nay đã xác nhận trong vũ trụ có một vùng trời khác mà chúng ta chưa thể tiếp cận được do nó khác Thời Gian.

Riêng người hành tinh dùng hình ảnh thứ năm để giải thích rằng chúng ta có thể du hành từ Vùng Thời Gian này sang Vùng Thời Gian khác (hay từ thế giới chúng ta đang sống đến một thế giới khác trong Chiều Thứ Tư) bằng cách tăng tốc độ quay của các máy quay trong vật quay (dĩa bay).

Có hình ảnh nào khác do người hành tinh tạo ra trên các đám lúa để diễn tả sự du hành qua về hai Vùng Thời Gian khác nhau này không?    

Hình Ảnh Thứ Sáu :

Hình ảnh thứ sáu này gồm ba vòng tròn đen trắng nằm ở giữa hình diễn tả Vùng Thời Gian mà chúng ta đang sống hay Vùng Thời Gian khác (Chiều Thứ Tư).

Hai hình ảnh nằm hai bên các vòng tròn nằm ở giữa hình là hai vật quay, trong hai vật quay đó có hai máy quay ngược chiều (ý muốn diễn tả nhiều máy quay không cùng chiều)

Hình ảnh này cũng diễn tả sự du hành của vật quay qua về hai Vùng Thời Gian khác nhau trong vũ trụ.

Các vòng tròn nằm bên ngoài từ nhỏ đến to dần và các đường chỉ đâm vào các vòng tròn nằm ở giửa hình diễn tả các vật quay (dĩa bay) có thể di chuyển vào trái dất, Vùng Thời Gian mà chúng ta đang sống hay di chuyển qua Vùng Thời Gian khác (Chiều Thứ Tư) bằng cách tăng tốc độ quay của máy quay.

Tính tới thời điểm hiện nay tôi vẫn chưa biết được cách thiết kế các máy quay trong một vật quay (dĩa bay, UFO), tốc độ quay của máy quay, máy nào quay theo chiều kim đồng hồ, máy nào quay ngược chiều kim đồng hồ. 

Khi quan sát các UFO (dĩa bay) bay trên bầu trời tôi chỉ thấy thân của dĩa bay thường quay khác chiều với máy quay bên trong.

Khi quan sát các hình ảnh do người hành tinh tạo ra trên các đám lúa, các hình ảnh này nằm trên một mặt phẳng là mặt đất gọi là Không Gian hai chiều.

Khi đề cập đến chiều quay theo chiều kim đồng hồ và chiều quay ngược chiều kim đồng hồ thì cũng là ý tưởng dựa vào một mặt phẳng của Không Gian hai chiều.

Không Gian vũ trụ của chúng ta là Không Gian 3 chiều nên sự quan sát và ý tưởng có thể không được chính xác lắm vì từ 1 điểm đứng trong không gian 3 chiều ta có thể vẽ ra nhiều mặt phẳng 2 chiều khác nhau nên vật quay có thể quay theo nhiều chiều khác nhau tạo nhiểu Vùng Thời Gian khác nhau.

Mọi vật chất trong vũ trụ đều là vật quay, ta thấy nó đứng yên là vì ta với nó cùng quay theo chiều quay trái đất, rồi trái đất lại quay theo vòng quay của Thái Dương Hệ và Thái Dương Hệ lại quay theo vòng quay của Ngân Hà. Ngân Hà là một trong hàng vạu thiên hà trong vũ trụ bao la. Phần nhiều các thiên hà, mà ta thấy dược rõ nét, đều quay ngược chiều kim đồng hồ nên Ngân Hà cũng quay ngược chiều kim đồng hồ.

Trong lúc đó nền khoa học của chúng ta còn sơ khai, hay chưa có gì cả, về các vật quay. Chúng ta chưa hiểu được những tác động của vật quay và lực quay vào môi trường bên ngoài của chúng nên tốc độ quay của vật quay, số lượng máy quay, chiều quay của vật quay thì cho tôi xin các nhà khoa học thực nghiệm tham gia để làm rõ thêm những ý tưởng của nột lão già mơ mộng.

Từ những quan sát và những ý nghĩ trên tôi nghi ngờ rằng hình ảnh thứ sáu có nghĩa giống hình ảnh thứ năm: Người hành tinh muốn cho chúng ta biết chúng ta có thể du hành qua về hai Vùng Thời Gian khác nhau bằng cách tăng độ quay của vật quay. Nhưng hình ảnh này có 2 máy quay (nhiều máy quay) khác chiểu trong vật quay.

Sau khi quan sát sáu hình ảnh trên tôi xin trình bày những gì mình hấp thụ được:

a.- Vật Quay Tạo Ra Thời Gian,

  1. Lực Quay Của Vật Quay Tạo Ra Vùng Thời Gian Bảo Vệ Nó Nằm Được Trong Vùng Thời Gian Do Nó Tạo Ra.

c.- Vật Quay Từ Vùng Thời Này Có Thể Di Chuyển Qua Vùng Thời Gian Khác Bằng Cách Tăng Tốc Độ Quay Của Máy Quay.

Từ những điều tôi hấp thụ được trên tôi có thể giải thích một cách hợp lý các hiện tượng của các UFO như :

– UFO và người hành tinh đến từ một hành tinh rất gần trái đất nhưng lại nằm trong Vùng Thời Gian do một thiên hà quay ngược chiều với ngân hà tạo ra nên chúng ta không thể nhìn thấy được.

_ Các UFO lơ lững trên bầu trời mà không bị sức hút trái đất kéo xuống, biến mất như tàng hình trên bầu trời như có cái gì che chắn tầm nhìn của chúng ta, hay di chuyển bên cạnh mặt trời  mà không bị độ nóng mặt trời thiêu đốt là do lực quay của chúng đã tạo được Vùng Thời Gian khác bảo vệ được chúng nên chúng không còn bị ảnh hưởng các lực và sức nóng của các hành tinh của Vùng Thời Gian do lực quay của ngân hà và trái đất tạo ra..

Tôi còn thấy khuyết điểm của nền khoa học không gian của chúng ta hiện nay quá chú trọng vào việc kềm chế sức hút của trái đất bằng sức đẩy và sức nâng nên đã chế ra những chiếc phi cơ và phi thuyền tốn kém nhưng di chuyển chậm chạp và kém hiệu năng hơn dĩa bay trong không gian và trong vũ trụ là do các khoa học gia không biết được nguyên tắc căn bản: Vật Quay Tạo Ra Thời Gian và Lực Quay Của Vật Quay Tạo Ra Vùng Thời Gian Bảo Vệ Nó Nằm Được Trong Vùng Thơi Gian  Do Nó Tạo Ra.

Nhơn lúc các khoa học gia Phương Tây huy động toàn bộ các đài thiên văn trên trái đất để quan sát và chụp được bức ảnh rõ nét của lỗ đen vào ngày 10 tháng 4 vừa qua, tôi muốn xin trình bày thêm vài ý nghĩ của mình về vũ trụ theo các thuyết của Phương Đông mong giới khoa học về sau này kiểm chứng giùm.

a.- Vũ Trụ là khối cầu hay không là khối cầu, có giới hạn hay không giới hạn và vụ nổ big Bang tạo ra vũ trụ là những thuyết chưa thể kiểm chứng,  không nên tựa vào đó mà phát triển khoa thiên văn.

b.- Thời Gian Trong Vũ Trụ Co Giản Vì Lệ Thuộc Vào Vật Quay (Chiều quay, tốc độ quay, lực quay).

d.- Các nhà thiên văn Phương Tây nên xem lại thuyết Vạn Vật Đồng Nhất Thể, thuyết Huyền Đồng và thuyết Đại Tuần Hoàn Vũ Trụ trong chương 6 của sách này và dựa vào đó mà phát triển khoa thiên văn. Đây là những thuyết liên quan đến vũ trụ của các kỳ nhân dị sĩ ở Phương Đông có từ hàng ngàn năm trước, họ không có các dụng cụ quan sát vũ trụ như Phương Tây nhưng họ có thể có thần nhãn và hổn độn nhất khí (hạt cỉa Chúa) trong cơ thể nên họ có thể có được một bộ nảo hòa hợp và thông thương với vũ trụ.

Nhất là khi các khoa học gia đã tìm ra được Bản Thể Duy Nhất mà mọi quần sinh trong vũ trụ đều phải chia sẻ ấy có thể là phản hạt Higgs, hạt của Chúa, một Phản Vật Chất kết hợp các nguyên tử đi qua trường Higgs nhập vào nó mà sinh khối lượng, tức là sinh ra vạn vật trong vũ trụ

d.-Các thuyết ở Phương Đông này cho rằng vũ trụ tuy lớn nhưng khi nó vận hành không nằm ngoài một Thái Cực. là một Bản Thể Duy Nhất sinh hóa và phóng phát ra. Vũ trụ tuy lớn nhưng nó chỉ là sự hiện hình, hiển dương của một đại thể linh minh huyền diệu bất khả tư nghị nên tất cả quần sinh trong vũ trụ đểu cùng nhau chia sẻ Bản Thể siêu việt nói trên. Bản Thể Duy Nhất này là được gọi bằng nhiều tên khác nhau tùy loại tôn giáo đề cập đến nó. Nó có thể được gọi là Thượng Đế, Chúa Trời, có thể gọi là Brahman, Allah, Atman, Đạo, Phật và nay là phản hạt Higgs v.v…

e.- Thiên hà là một quần thể tinh tú được sinh hóa và tập trung dày đặc trong một vùng không gian của vũ trụ, các thiên hà mỗi ngày mỗi trôi xa là do nó đang ở trong thời kỳ sinh xuất và phóng phát (thuyết Vạn Vật Đồng Nhất Thể), Thuyết Huyền Đồng (hay Đạo Huyền Đồng) cho rằng chung qui tất cả vật chất trong vũ trụ cũng phải trở về vời bản thể đó. Một đằng thì đi ra một đằng thì đi vào tạo ra sự Tuần Hoàn Vũ Trụ (hay thuyết Tuần Hoàn Vũ Trụ).

Thiên hà  thành hình là do vật chất đi qua trường Higgs nhập vào phản hạt Higgs mà sanh khối lượng, tất là sinh ra vạn vật trong vũ trụ. Như thế có thể nói nó sanh ra từ thái hư, thuyết Âm Dương cho rằng vạn vật từ vô cực sanh hữu cực rồi tử đó mới sanh lưỡng nghi rồi sanh tứ tượng, rội sanh bát quái.

Như thế, thiên hà (đặc biệt là ngân hà) có thể là một quần thể tinh tú trong giai đoạn sinh hóa của lưỡng nghi gồm hai thiên hà Âm và Dương kết thành, do một hố đen lớn nằm ở giữa hút các thiên thể của thiên hà đẩy chúng ra đằng sau hố đen tạo thành một ngôi sao mới hay một siêu sao mới (Supernova), ngôi sao mới này quay ngược chiều với thiên hà tạo ra nó và phát triển ra thành một thiên hà khác nằm trong một Vùng Thời Gian khác (Chiều Thứ Tư).

f.- Hai thiên hà này, một thấy được vì nằm trong Vùng Thời Gian thuộc không gian 3 chiều mà chúng ta đang cư ngụ, một không thấy được vì nằm trong Vùng Thời Gian của Chiều Thứ Tư, bị lực sinh xuất phóng phát (Năng Lượng Tối?) của vũ trụ kéo dài ra hay bị đè bẹp lại thành hình cái dĩa.

g.- Ngân Hà là một thiên hà bị lực sinh xuất phóng phát (Năng Lượng Tối?) của vũ trụ đè bẹp thành một cái dĩa rất dẹp nên từ đó 2 Vùng Thời Gian của hai thế giới, cõi ta bà và cõi thần tiên, trong ngân hà có thể đang nằm cạnh nhau hay trộn lẫn vảo nhau. Đôi lúc Vùng Thời Gian của Thế Giới bên kia (Chiều Thứ Tư) đến gần trái đất tạo ra các hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời hay va vào một vài vùng trên trái đất hút các vật chất đang di động tạo nên những vụ mất tích bí ẩn.

h.-Có Thể Có Thêm Vùng Thời Gian của Chiều Thứ Năm, Chiều Thứ Sáu v.v…Là do Không Gian vũ trụ có 3 Chiều, từ một điểm đứng trong vũ trụ ta có thể vẽ được rất nhiều mặt phẳng 2 chiều khác nhau nên vật quay có thể quay trên nhiều mặt phẳng khác nhau nhiều chiều khác nhau tạo ra nhiều vùng Thời Gian khác nhau.

i.- Không nên tìm kiếm con Đường Ống Ngăn Cách Hai Vùng Thời Gian hay Đường Du Hành Tắt Trong Vũ Trụ vì chúng có thể không có mà chỉ nên nghiên cứu và phát triển thêm về vật quay như người hành tinh đã chỉ vẽ trên các đám lúa.

Phải chăng các hình ảnh trên các đám lúa do người hành tinh tạo ra là họ muốn giải thích cho thế giới chúng ta hiểu thêm về sự vận hành của thế giới tự nhiên. Nếu những gì do tôi hiểu và giải thích về ý nghĩa các hỉnh ảnh trên mà đúng với thực tế thì không những mang lại lợi ích cho nền khoa học không gian chúng ta mà còn lợi ích cho cả thế giới vì

Màn U Minh Che Mắt Loài Người Đang Dần Dần Được Tháo Gở.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT

Recent Comments