Wednesday, November 30, 2022
spot_img

Đừng cầu mong dễ dàng trên đời

(Chương 31 trong cuốn sách Hạnh Mong Vô Cầu của Tác giả Lê Huy Trứ)

Cali Today News – Trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Chương 12 Cử Nan Khuyến Tu (Nêu Ra Sự Khó Để Khuyên Tu):  Phật ‘noái’ tiếng Tàu, “Nhân hữu nhị thập nan: 1) Bần cùng bố thí nan; 2) Hào quý học Đạo nan; 3) Khí mạng tất tử nan; 4) Đắc đỗ Phật kinh nan; 5) Sanh trị Phật thế nan; 6) Nhẫn sắc, nhẫn dục nan; 7) Kiến hảo bất cầu nan; 8) Bị nhục bất sân nan; 9) Hữu thế bất lâm nan; 10) Xúc sự tâm nan; 11) Quảng học bác cứu nan; 12) Trừ diệt ngã mạn nan; 13) Bất khinh vị học nan; 14) Tâm hành bình đẳng nan; 15) Bất thuyết thị phi nan; 16) Hội Thiện-tri-thức nan; 17) Kiến tánh học Đạo nan; 18) Tùy hóa độ nhân nan;

19) Đỗ cảnh bất động nan; 20) Thiện giải phương tiện nan.”

Photo courtesy: Reddit

Đức Phật nói tiếng Việt: “Người ta có hai mươi sự khó: 1) Bần cùng mà bố thí là khó; 2) Hào quý mà học Đạo là khó; 3) Bỏ thân mạng ắt chết là khó; 4) Được thấy kinh Phật là khó; 5) Sanh gặp đời có Phật là khó; 6) Nhịn sắc, nhịn dục là khó; 7) Thấy tốt mà chẳng mong cầu là khó; 8) Bị sỉ nhục mà chẳng tức giận là khó; 9) Có thế lực mà không lạm dụng là khó; 10) Gặp việc mà vô tâm là khó; 11) Học rộng, nghiên cứu nhiều là khó; 12) Dẹp trừ tánh ngã mạn là khó; 13) Chẳng khinh người chưa học là khó; 14) Thực hành tâm bình đẳng là khó; 15) Chẳng nói thị phi là khó; 16) Gặp được Thiện-tri-thức là khó; 17) Học Đạo, thấy được tánh là khó; 18) Tùy duyên hóa độ người là khó; 19) Thấy cảnh mà không động là khó; 20) Khéo biết phương tiện là khó.”

Lý Tiểu Long nói đơn giản, dể hiểu hơn, “Đừng mong cầu một cuộc sống dễ dàng.” Nếu chúng ta biết áp dụng những triết lý võ học này của Lý Tiễu Long vào trong cuộc sống của chính mình thì chúng ta sẻ đủ tha lực để bứt được những vòng xiềng xích, kim cang phục ma khuyên, của nhân quả cùng thập nhị nhân duyên.   Một xích bị phá vở thì tất cả điều vở, không còn điều gì lo lắng, sợ hãi, khổ đau nửa để mà cầu, mà mong.  Khi mà đả giác ngộ, viễn ly tham sân si, không còn khổ đau, thoát khỏi vòng luân hồi, nhân quả và duyên nghiệp thì không có còn gì nửa để đáng mong, để đáng cầu.  Đó là vô cầu là cầu.  Cầu là vô cầu.

Câu nói đầy giác ngộ của Bruce Lee rất có ý nghĩa và thiết thực được dịch như sau:

“Đừng mong cầu một cuộc sống dễ dàng, hãy mong cầu có sức mạnh để chịu đựng những khó khăn.” Lý Tiểu Long

“Do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one” Bruce Lee 

Sức mạnh ở đây không hẳn chỉ là những sức mạnh vật lý, sức mạnh thể chất, nội lực, mà còn là sức mạnh về mặt tinh thần và tâm linh.

Như chúng ta đều biết, Lý Tiểu Long là một nhân tài võ học hàng trăm năm mới có một.

Đó là nhận xét của những cao thủ võ lâm thời ấy. Đa số chúng ta chỉ biết ngưỡng mộ ‘Lý Tam Cước’ về những thành tích, những thế võ, cú đấm đá thần tốc mà không biết, không hiểu tới những triết lý nhân sinh của ông để lại.  Ngay từ những trang đầu trong sách của Lý Tiểu Long, chúng ta đã thấy được ấn tượng của chữ ngộ qua câu:  Cách tốt nhất đối phó với những trường hợp bất ngờ là không bất ngờ.

Thoáng nghe qua có vẻ như vô nghĩa, không có gì liên quan đến Phật Giáo, nhưng thực chất rất thiền, rất chí lý.  Chúng ta cần phải luôn luôn tự rèn luyện bản thân mình lẫn tâm trí để sẵn sàng đối phó với mọi tình cảnh, luôn luôn đề phòng và chuẩn bị đón nhận mọi thứ bất ngờ có thể xảy ra với mình.  Một câu nói rất thực tế, bạn không thể ngồi một chỗ cầu xin và trông chờ nó đến.  Bạn cần phải có một quá trình và rèn luyện bản thân, tâm trí để tìm đến nó, hay biết nó đến để ứng phó.  Nguyễn Công Trứ cũng có câu tương tự, “lúc bình an phải nghĩ tới nguy khốn.”  Phải biết tất cả sẻ thay đổi (động,) vô thường, để đối phó với đổi thay, ngoài mong muốn.  Biết thích ứng với thời cơ.

Trên võ đài, Lý Tiễu Long đã áp đảo đối thủ một cách toàn diện, địch càng mạnh thì mình càng mạnh và nhanh hơn, theo sát đối thủ như bóng với hình.  Như có ngũ thần thông, đọc trước được nhất cử nhất động của đối thủ.  Có một vị sư hỏi Lý Tiễu Long. Sư: Khi thượng đài, con thấy thế nào?

Lý Tiểu Long trả lời: Con thấy không có đối thủ. 

Khi nghe đến đây chúng ta có cảm tưởng ông ta là một người quá cao ngạo. Tuy nhiên khi nghe tiếp.

Sư: Vì sao?

Lý Tiểu Long trả lời: Vì không có tôi.

Sở dĩ có ngoại cảnh đối thủ vì chúng ta đang phân biệt nhị nguyên giữa đối thủ với chính mình. Vì thế mà chúng ta dễ dàng bị chi phối và có thể bị lôi cuốn theo đối thủ, chúng ta không giữ được tỉnh táo để có cái nhìn khách quan, để dùng nguyên tắc của tĩnh chế động, dùng động chế tĩnh, dùng vô chiêu thức thắng hữu chiêu, và mượn sức đánh sức.  Trong động vẫn an để mà minh tâm kiến tánh.  Mà Tánh Không (emptiness) là đạo của vô thủy vô chung, vô lượng vũ trụ không có giới hạng bởi không gian và thời gian.

Tôn trọng nguyên tắc nhưng không nên bị bó buộc bởi nó. “Obey the principles without being bound by them.” Bruce Lee 

Khi không có ta, vô Ngã, không có đối thủ, khi mà ta với đối tượng là một, như hình như bóng thì không bao giờ còn chuyện thắng bại.  Cái tánh Không này bao trùm vũ trụ, nó vô sanh vô diệt, vô thủy vô chung thì làm gì có chuyện bại.  Nước có thể bị đông đặc thành thể cứng hay bốc hơi. Lý Tiễu Long (Bruce Lee) nói: mềm như dây thừng, là (be water) nước len lỏi qua khẻ hở .  Đó là nguyên tác cương nhu trong võ học hay sắc bất thị không; không bất thị sắc trong Bát Nhã Tâm Kinh.  Ông còn đi xa hơn: Tâm sáng như đài gương, thuận theo âm thanh mà phản ứng thích hợp.  Khi tâm ta không bị giao động thì cơ hội trước mắt sẽ mở ra cho ta.  Ta không động thì địch sẻ động.  Như gương, như nước khi địch bắt đầu động thì ta động trước, khi cương khi nhu, khi có khi không, khi ẩn khi hiện.

“Moving, be like water. Still, be like a mirror. Respond like an echo.”  Bruce Lee “Be like water making its way through cracks. Do not be assertive, but adjust to the object, and you shall find a way around or through it. If nothing within you stays rigid, outward things will disclose themselves.” Bruce Lee 

Đạt được trình độ võ công như vậy thì đối thủ không có thể chạm được tới mình, không xâm nhập được nội Tâm mà là ngược lại.  Chuck Norris, USA quán quân hạng nặng, bất bại trong kick boxing, đã từng đóng phim chung với Lý Tiễu Long nói: Tôi chưa bao giờ thấy người nào nhanh và mạnh như Bruce Lee.  Chuck Norris chỉ thấy tới bên ngoài của Lý Tiễu Long mà chưa thấy được cái nội lực và sức mạnh tiềm tàn của tâm linh, và giác ngộ võ đạo của họ Lý nên chỉ thấy được cái nhanh, cái mạnh nhưng không giác được cái đạo, đạt được lư hõa thuần thanh như Lý Tiễu Long.

So với Chuck Norris, Lý Tiễu Long chỉ là hạng muỗi, Lý Tiễu Long chỉ có nặng 135 pounds, cao 5.7 feet nhưng thân hình toàn là bắp thịt.  Thân thủ của Lý Tiễu Long còn nhanh hơn tốc độ của cái máy quay phim thời đó, cho nên có những lúc Camera không ghi nhận kịp là ông ta đả kết thúc cái hành động của ông ta nhanh hơn cái chớp mắt.  Có những lúc họ phải yêu cầu ông ta đánh đấm chậm lại để cho họ có thể thấy từng thế mà quay cho rỏ vì không thể chiếu thấy ông ta rung chân chưa đá mà địch thủ KO, trên thực tế thì ông ta đả đá 3 cước như điện chớp rồi.  Vì vậy, người ta gọi Lý Tiễu Long là Lý Tam Cước.

“In 1966, production started on “The Green Hornet.” The filming lasted for six months, the series for one season, and that was the end of it. Bruce’s take home pay was $313 a week, which seemed like a lot of money at the time. When they first started filming, the cameras were not able to record the fight scenes clearly because of Bruce’s speed. They asked him to slow down to capture the action. Bruce’s gung fu moves thrilled audiences, and the series became a sought-after collector item in later years.”

Lý Tiểu Long vừa là diễn viên vừa là đạo diễn, viết kịch bản những cuốn phim của ông ta thực hiện, chứng minh triết lý vô Ngã của ông ta qua phương tiện vỏ nghệ siêu quần nhờ vì rèn luyện công phu mà đạt được lư hõa thuần thanh.  Võ Tàu rất công phu, múa may đẹp mắt rất bổ ích cho sức khoẻ, làm cho thân thể uyển chuyển, linh động nhưng không thực lực khi phải tranh đấu với những môn võ nghệ khác như Muay Thai, Boxing, hay Karate vào thời đó.  Mỗi bài quyền có hơn cả trăm thế rất phức tạp, mà múa sai một chút cũng không được chấp nhận, tập luyện cả trăm lần cũng rất khó mà hoàn hão nhưng trong mấy trăm thế hoa mỹ đó chỉ có 4, 5 thế là tạm xài được, thêm nữa võ sư thường dấu nghề không thật tâm phân thế chỉ dạy cho đồ đệ.  Vì vậy mà tam sao thất bổn, những chân lý, tinh thần, công phu thực dụng của võ học bị thất truyền chỉ còn nghệ thuật múa may đẹp mắt mà ngày nay được gọi là Martial Arts thay vì ứng dụng để phòng thân, bảo vệ gia đình, làng xóm, phò vua, cứu dân, giúp nước như thời xa xưa.

Cũng như những tôn giáo thánh kinh và kinh điển Phật Giáo, đa số học, đọc, tu,giảng, và tụng như con vẹt, rồi tự mà hiểu lầm sai lạc, không dám nghi vấn sợ phạm tội.  Phạm tội phạm thượng vì dám hỏi câu hỏi mà thầy và giáo sĩ cũng bí tỉ.  

Có một thiền sinh người Huế hỏi thiền sư người Huế:  Răng mà Đạt Ma Lão Tổ không đi về phía Tây mà truyền đạo mà ngài lại đi về phía Đông?  Thiền sư: Mi ra hỏi cái chủi ở ngoài cươi bên tê tề.  Thiền sinh: Cái chủi bên nớ nó làm răng mà biết noái được?  Thiền sư: Tau cũng không biết. (Cái chủi tiếng Huế là cái chỗi, răng là tại sao, bên tê tề là bên kia kìa, bên nớ là bên đó, noái là nói, và ngoài cươi là ngoài sân.) Thầy không biết thì phải can đảm nhận là không biết; thầy cũng là người đang tu đâu phải biết hết mọi chuyện trên đời.

Ít ai được các minh sư hết lòng chỉ dạy, ít ai đạt được tha lực để được tâm truyền tâm.  Ít ai may mắn có được nhân duyên để gặp được minh sư vì cả người học lẫn kẻ dạy, đa số là vô minh.  Minh sư thời nào cũng có nhưng những kẻ đủ tha lực để được ấn chứng như lá mùa Thu. 

“A good teacher protects his pupils from his own influence.”  Bruce Lee 

Rất ít nhân tài như Lý Tiễu Long hiểu được những đạo lý trên.  Sau khi nhất tâm rèn luyện công phu, Lý Tiễu Long đả giác ngộ, biết loại bỏ những ‘rác rước’ trong võ Tàu.   Lý Tiễu Long ngộ được ý mình, đọc được ý người, biết dùng lực người, lực mình, mạnh yếu đúng lúc, đúng chỗ, đúng thế.  

Thắng người dễ, thắng mình mới khó.  “For it is easy to criticize and break down the spirit of others, but to know yourself takes a lifetime.”  Bruce Lee, Striking Thoughts: Bruce Lee’s Wisdom for Daily Living

Ông ta học bất cứ điều gì cũng rèn luyện cho đến lúc kỷ thuật đó trở nên tuyệt đối hoàn hão hơn xa người đã dạy ông ta, rồi thì tự mình lọc ra những thế võ có thể ứng dụng thực tiễn cho việc tranh đấu, tiến thủ theo một đường phái sáng tạo riêng của chính mình.  Tương tự, nếu đa số chúng ta học Phật mà mong cầu giỏi hơn thầy dạy thì là một đại nhân duyên cho Phật Giáo.

Những võ đường Triệt Quyền Đạo dù được những đệ tử, may mắn được ông ta chỉ dạy đôi chút, hay trao đổi võ thuật, kinh nghiệm bản thân với họ, nhưng không được thịnh hành sau khi Lý Tiễu Long chết bởi vì những đệ tử này chưa bao giờ học hết nổi cái võ đạo của họ Lý.  Hơn nửa, họ chưa bao giờ chứng minh được tài năng thực thụ của riêng mình trên võ đài.  Sau này, có rất nhiều người đã học theo triết lý võ học của ông ta rồi họ biết phối hợp (cross training) những thế võ thực dụng của các môn phái khác, biết huấn luyện với những phương cách tân thời, dùng võ đài tranh đấu, thi đua để rút tỉa kinh nghiệm làm võ học đạt được tới trình độ thực dụng, tinh vi và cao cường hơn ngày xưa rất xa. 

Lý Tiễu Long cũng đã tiên đoán trước được những thay tiến bộ này rồi.  Ông khuyên chúng ta nên năng rèn luyện để sẵn sàng thích ứng với những hoàn cảnh đổi thay và để đối phó hữu hiệu với những trở ngại bất ngờ.  Theo ông tất cả trở ngại chỉ là cơ hội thử thách mà mình mong muốn tìm nó, thay vì chờ nó tới tìm mình một cách bất ngờ.

“When you’re talking about fighting, as it is, with no rules, well then, baby you’d better train every part of your body!” Bruce Lee

Như Lục Tổ Huệ Năng ‘không biết chữ’ nhưng sau khi nghe kinh thì ngài tức khắc ngộ vàgiảng được ý kinh, Lý Tiễu Long chỉ cần mới nhìn qua những thế võ của các môn phái khác là ngộ được đạo lý, lý thuyết căn bản lẫn nguyên tắc vận hành, biết được cách phá giải và biết dùng “gậy ông đập lưng ông” ngay tức khắc.  Ông ta biết thích ứng dùng cái thực dụng, loại bỏ cái vô dụng cộng thêm cái sở trường riêng của mình.  Đó cũng là chân lý mà ông ta áp dụng lúc dạy võ.  Ông để tự học trò, phát triển tự nhiên, tùy vào khả năng, trình độ và năng khiếu riêng của từng người.

Ngay cả trong lúc chiến đấu, đối thủ ra đòn mới lạ thì ông ta cũng biết nương theo đó mà ứng phó mới lạ hơn để kềm chế đối phương như dây thừng dai ngâm nước để mà thuận thủy lôi châu.  Tương tự, nếu không đủ tha lực, không chuẩn bị tư tưởng thì khi đối đáp chân lý với ngoại đạo hay phải trả lời những thắc thắc của Phật Tử, ta sẻ lúng túng, khó mà được tự tin để mà giáo huấn người được.  Luôn luôn linh động và thích ứng như ‘thuận thủy lôi châu’ để đạt được thành công, thắng lợi nhưng không hại người, và hại lẫn luôn chính mình.

“The idea is that flowing water never goes stale, so just keep on flowing.”  Bruce Lee

Phật Pháp qua kinh điển Đại Thừa, Tiễu Thừa, hay Nguyên Thủy cũng chỉ là phương tiện để đạt tới cứu cách rốt ráo, chỉ là ngón tay chỉ đạo, chứ không phải đạo.  Lý Tiễu Long cũng đả mượn triết lý ngón tay chỉ mặt trăng này trong cuốn phim cuối cùng với tựa đề rất ý nghĩa thiền tông: Du Hí Tử Vong (The game of death.)  

“It’s like a finger pointing away to the moon. Don’t concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory.” Bruce Lee, Striking Thoughts: Bruce Lee’s Wisdom for Daily Living

Có thể lúc đó Lý Tiễu Long đả bắt đầu từ tiệm ngộ đến đốn ngộ nhờ nhân duyên tiếp xúc với Phật Pháp cho nên ông ta mới đóng vai cao đồ Thiếu Lâm Tự trong phim ông ta đạo diễn.  Có thể đây là lúc võ nghệ ông ta đạt được hoả hầu tối cao, rồi thì không mong cầu mà ông ta được du hí với tử vong, không màng sinh tử.  

Lý Tiễu Long đã hiểu thấu cái chân lý muốn là được, không điều gì có thể giới hạn được mình, nếu mình quyết tâm.  Ông ta đã muốn tìm trước tử thần để đùa dởn trực tiếp với nó thay vì chờ tử thần tìm đến mình.  Có chết thì thôi (If it kills you, it kills you,) Lý Tiễu Long.  Ông đã phá được vòng luân hồi (sinh, lão, bệnh, tử,) thoát khỏi lão và bệnh già, đạt được tử.  Đúng như là đã nói: mong cầu cái này thì được cái khác hơn.  

Tử là cái bí ẩn, thâm diệu nhất mà con người vì vô minh nên không biết được. Vì không hiểu được tử nên lòng luôn luôn lo sợ, tâm thì bất an, trí não hồi hộp cầu mong là tử không bao giờ đến.  Muốn có sanh thì phải có tử trước đã.  Muốn có thì phải ‘không có’ trước đã.  Không có không có thì không có có.  Đó là ý nghĩa huyền diệu của Bát Nhã Tâm Kinh.

“…if you always put limits on what you can do, physical or anything else, it’ll spread over into the rest of your life. It’ll spread into your work, into your morality, into your entire being. There are no limits. There are plateaus, but you must not stay there, you must go beyond them. If it kills you, it kills you. A man must constantly exceed his level.”  Bruce Lee 

Trở lại câu nói của Lý Tiễu Long:

Đừng mong cầu một cuộc sống dễ dàng, hãy mong cầu cho sức mạnh để chịu đựng những khó khăn.

“Do not pray for an easy life. Pray for a difficult on with the strength to endure it.”  Bruce Lee

Những bướt thăng trầm trên cuộc đời của Lý Tiễu Long.  So sánh với nhiều người khác thì nó cũng không có gì là quá khổ dù ông ta từ nghèo, thất bại, bị kỳ thị, bị người khác ăn cắp sáng kiến của mình, rồi nhờ cơ hội may mắn để trở thành nổi tiếng trên thế giới.  Tuy nhiên, cái điều mà chúng ta nên học từ ông ta là cái kiên nhẫn, quyết tâm, biết chắc chắn mục đích lẫn phương cách chính xác để đạt được cứu cánh mà ông đã áp dụng trong võ học vào cuộc đời.  Cái ý chí siêu phàm của 10,000 lần đó trên đời này dễ có mấy ai bì kịp?  Nếu chúng ta thử niệm bất cứ câu thần chú nào, tụng bất cứ cuốn kinh nào cho dù là ngụy kinh, 10,000 lần liên tục thì chắc sẻ có huệ quả.  Điều này cho biết, cái Tâm tạo ra tất cả những gì ta mong muốn.  Qúy vị thử xem, chứ tôi không muốn thử vì sợ nó xảy ra cái mình không mong cầu mà được.

Mong cầu một cuộc sống dễ dàng, muốn gì được nấy, là một điều kém thực tế.  Cuộc sống của chúng sinh luôn bị chi phối và tương tác bởi nghiệp quả, tiệm nghiệp lẫn cộng nghiệp, cùng nhiều yếu tố duyên khởi khác từ bên ngoài rất đa dạng, phức tạp và phong phú từ vô lượng kiếp. Vì vậy mà không ai thể có được một cuộc sống đơn giản, dễ dàng, luôn luôn được an thân, không bao giờ sóng gió như mong ước. Còn việc, có được một tinh thần linh mẫn trong một thân thể khỏe mạnh là điều mà chúng ta có thể làm được, có thể công phu rèn luyện được như Lý Tiễu Long và nhiều người khác đã chứng minh.

Phấn đấu và rèn luyện bản thân là thử thách đầy ý nghĩa mà chúng ta phải luôn luôn xem đó là điều ưu tiên trên đời, không bao giờ được xao lãng.  Kinh nghiệm chịu đựng khổ đau, gánh nổi khó khăn đối với mỗi người, mỗi cá nhân khác nhau. Có những thử thách đối với đa số chúng ta là cả một trời chịu đựng, khó khăn nhưng đối với những người khác nó lại là bình thường, giãn dị.  Cho nên, đừng bao giờ cố gắng hết sức mong cầu vào sự dễ dàng sẽ đến mà hãy làm gì đó để mong cầu có được cái không dễ dàng đó đến càng sớm càng tốt.  Nếu cái khó khăn, trở ngại không đến sớm với ta như ta mong cầu thì đó chính là “Cầu Bất Đắc” nhưng không khổ đau vậy. Nên tự tại đói ăn khác uống, mệt nghĩ, cái gì đến sẻ đến, cái gì đi sẻ đi, không mong không ngóng.  Lo lắng, suy nghĩ quá cũng vô ích mà có hại cho sức khoẻ mà thôi.  

Khi đề cập đến vấn đề sức khỏe tưởng cũng nên tìm hiểu về nguồn gốc của sự sống trên vũ trụ đó là nước (H2O.)  Trên vũ trụ, đâu có nước là có sự sống (life,) dĩ nhiên cũng tùy thuộc vào những yếu tố nhân duyên khác nửa nhưng nước là nơi sự sống của chúng sinh bắt đầu, là yếu tố quan trọng nhất trong ngũ uẩn.  Chúng sinh kể cả con người theo tiến trình biến hóa (evolution) từ nước, từ những dạng cá trở thành người khi bò lên trên cạn mà ra, từ hàng triệu năm cho nên nước là sự sống, năng lực và căn bản chủ yếu cho sự sống và sức khỏe của chúng sinh lẫn vạn vật.   Khoa học đã chứng minh và cho thấy năng lực của sự cầu mong có ảnh hưởng với nước vì nước là chất cấu tạo 70% cơ thể con người.  Do đó nếu biết cầu nguyện, nói cách khác là khởi lên những tư tưởng lành và lời nói tốt, an được tâm thì chúng ta có thể cân bằng và thay đổi được những hóa chất của nước trong cơ thể, có thể từ bệnh hoạn trở nên bình phục, khỏe mạnh.  Ngược lại, nếu chúng ta khởi lên những tư tưởng xấu cùng lời nói ác, bị tâm phan duyên chi phối lo lắng, khởi ác tâm sôi sục thù hận, ghét thương, gian tham làm xáo trộn những hoá chất trong cơ thể đưa đến phản ức hóa học độc hại thì đương nhiên sẽ di hại khôn lường cho sức khỏe của chính mình.

“In Buddhism, there is no place for using effort. Just be ordinary and nothing special. Eat your food, move your bowels, pass water and when you’re tired go and lie down. The ignorant will laugh at me, but the wise will understand.”  Bruce Lee, Tao of Jeet Kune Do. 

Lê Huy Trứ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT

Recent Comments