IRS đang chú ý đến tài sản bạn thừa kế

MarketWatch – IRS sẽ chú ý đến tài sản mà bạn thừa kế . Đặc biệt nếu bạn là người thừa hưởng gia tài, một cách ‘có của theo kiểu truyền thống’ thì chuyện này càng rõ rệt. Vào tháng 5 năm nay Hạ Viện đã chuẩn thuận dự luật có tên là SECURE Act of 2019 với 417 phiếu thuận và 3 phiếu chống về nhiều khoản, kể cả việc thừa hưởng gia tài.

Luật SECURe Act khuyến khích các doanh nhiệp cung hiến các chương trình về hưu cho người đi làm, trong đó có cách mời họ dùng quỹ hưu trí của mình để đầu tư.

Tin xấu của luật này là SECURE Act sẽ yêu cầu người hôn phối của người về hưu phải rút hết tiền thừa hưởng gia tài trong vòng 10 năm, kể từ khi quỹ của người về hưu hết hạn RMDs, vốn gia tăng thêm từ 70 tuổi rưỡi đến 72 tuổi rưỡi.

Vì thế bạn sẽ thấy ngay là chế độ dành cho RMDs chỉ cho phép bạn giữ trương mục thừa hưởng tài sản bao nhiều năm là Sở Thuế IRS sẽ tính thuế bấy nhiêu năm.

Thực ra luật mới SECURe Act chỉ có hại cho người về hưu mà lại muốn kéo dài thời gian quỹ thừa hưởng gia tài của họ mà thôi, nhưng nó cũng có nhiều điều khoảng không làm ảnh hưởng một số loại người thửa hưởng gia tài như trẻ em dưới 10 tuổi hay người tàn tật.

Nếu Thượng Viện cũng chấp thuận dự luật SECURE Act, người ta cũng chưa rõ liệu TT Trump có ký thành luật hay không, chuyện này hiện nay chưa ai có thể khẳng định trước được với một TT hay thay đổi như ông Trump.

 

Trường Giang

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus